Bezplatné poznávací akce v Občanské inspiraci

Nevíte co s dětmi ve volném čase? Sdružení Občanská inspirace nabízí bezplatné celoroční kroužky a akce zaměřené na poznávání přírody a hry v přírodě. Připravujeme i programy, které jsou určeny celým rodinám (keramické soboty, koledování, řadu zábavných akcí). Těšíme se na vás!

V prostorách Občanské inspirace na Černém Mostě dnes působí činorodé komunitní kulturně-sociální centrum navštěvované především obyvateli okolních sídlišť, dospělými i dětmi. Smyslem a cílem naší práce je zejména podpora rozvoje občanského života v místech, kde působíme. Našimi aktivitami rozšiřujeme nabídku kulturních a volnočasových možností i sociální služby pro občany z blízkého i vzdálenějšího okolí našich center.
Součástí centra je nezisková galerie chráněných dílen, kde vystavujeme a prodáváme umělecké a řemeslné výrobky hendikepovaných lidí a dále bezplatná sociálně právní poradna a komunikační prostor otevřený pro přednášky a poradenství. Otevřeno máme každý pracovní den dle aktuálního rozvrhu.

www.obcanskainspirace.cz