Vzdělávací středisko

Vzdělávací středisko Ivana Kubičková - T.E.P. vzniklo v roce 1993, ale úspěšná spolupráce majitelky a lektorského sboru je dlouhodobější. Již od samého počátku se firma soustřeďovala zejména na vzdělávání dospělých v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.

Vzdělávací středisko Ivana Kubičková - T.E.P. vzniklo v roce 1993, ale úspěšná spolupráce majitelky a lektorského sboru je dlouhodobější. Již od samého počátku se firma soustřeďovala zejména na vzdělávání dospělých v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. V tomto roce 2005 jsme zavedli bodové hodnocení školení a kurzů se získáváním "tepíků" s možností získání slev na další naše aktivity.

NABÍDKA SLUŽEB Oblast požární ochrany (PO):
základní a opakovaná odborná příprava preventistů PO
základní odborná příprava techniků PO (TPO)
základní odborná příprava odborně způsobilých osob v PO (OZO PO)
specializovaná příprava ke zkouškám techniků PO a odborně způsobilých osob v PO
opakovaná odborná příprava Nové právní předpisy v PO, BOZP a ochraně životního prostředí (OŽP)
odborné semináře Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP
Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP):
základní odborná příprava pro bezpečnostní techniky (BT) a odborně způsobilé osoby v prevenci rizik
další odborná příprava pro BT a OZO v prevenci rizik
Management BOZP v praxi podniků ČR
Specializovaná příprava k certifikační zkoušce "Manažer BOZP"
Oblast ochrany životního prostředí (OŽP):
základní odborná příprava ekologů

Další nabídky a školení:
Zdravotník na pracovišti
Řetězové pily a křovinořezy
Vyhláška 50/1978 Sb.
Poradenská činnost v oblasti PO, BOZP a OŽP http://www.tep-kubickova.cz