Představujeme naši školku

Mateřská škola "Obláček", Šebelova 874, Praha 9, Černý Most II je v provozu od 10.4.1995. Od 1.1.2001 je v právní subjektivitě. Mateřská škola leží v těsné blízkosti ZŠ Generála Janouška.

Mateřská škola "Obláček", Šebelova 874, Praha 9, Černý Most II je v provozu od 10.4.1995. Od 1.1.2001 je v právní subjektivitě. Mateřská škola leží v těsné blízkosti ZŠ Generála Janouška.

Jedná se o 9-ti třídní mateřskou školu, z čehož je 8 tříd běžných a 1 třída speciální, která byla zřízena v roce 1997.

Celkem je pro školní rok 2009 / 2010 zapsáno v mateřské škole 222 dětí.

Mateřská škola sestává ze dvou  průchozích pavilonů,ve kterých je umístěno celkem 9 tříd. Každá třída sestává ze šatny dětí, umývárny, sociálního zázemí, pracovny-jídelny, herny,ložnice,která je kombinovaná též jako prostor pro hudební výchovu a ranní cvičení. Součástí tříd jsou i přípravné kuchyňky pro výdej jídel.Každá třída je barevně odlišená obkládacími dlaždicemi, barvou ručníků až po barevné povlečení.Ve třídách je dřevěný variabilní nábytek ,který lze dle potřeb dětí aktuálně přestavovat. Prostory pro děti jsou prostorné,vzdušné,vybavení tříd i celého areálu jsou přizpůsobeny potřebám dětí. Vnitřní interiér neustále modernizujeme a zpříjemňujeme.

V roce 2009 byly vyměněny kovové vstupní dveře a šatny dětí na pavilonu B za plastové. Současně v tomto roce došlo k vymalování všech tříd a některých prostor v hospodářském traktu. Zároveň byly zhotoveny barevné emaily v šatnách a umývárnách dětí.

Velký pozemek školní zahrady skýtá dětem mnoho podnětů k tvořivým hrám. V současné době obměňujeme dřevěné průlezky. Vybavení školní jídelny  od 1. září 2005 splňuje  všechny požadavky evropské unie. ( vzduchotechnika, nerez, místnost pro čištění zeleniny, přípravna masa, vytloukárna vajec).

Naším krédem je neustále toto prostředí zlepšovat, o co se zasazuje celkem 30 pracovnic a 1 asistent pedagoga.