Závěrečný barokní večer Letních slavností staré hudby slibuje velkolepou podívanou

Rozmarná Francie Krále Slunce, oduševnělá Anglie, uhlazené Německo a extravagantní Benátky – velkolepé barokní představení Putování Evropou provede hudbou a tancem návštěvníky branou času do významných evropských metropolí na sklonku 18. století. Již tuto neděli 8. srpna, se tak v Divadle Hybernia slavnostně uzavře letošní jedenáctý ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby.

Rozmarná Francie Krále Slunce, oduševnělá Anglie, uhlazené Německo a extravagantní Benátky – velkolepé barokní představení Putování Evropou provede hudbou a tancem návštěvníky branou času do významných evropských metropolí na sklonku 18. století. Již tuto neděli 8. srpna, se tak v Divadle Hybernia slavnostně uzavře letošní jedenáctý ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby.

Choreografie představení je dílem přední francouzské znalkyně barokního tance Marie-Geneviève Massé, která vychází z původních dochovaných krokových variací. Její taneční vize hledající „ztracený čas“ mistrovsky realizují francouzští tanečníci z proslulého souboru La Compagnie L´Eventail, kteří diváky strhávají nejen silným vnitřním nábojem, ale i křehkou ladností. Zážitek umocňují elegantní dobové kostýmy tanečníků.  Na cestě doprovodí tanečníky respektovaný český soubor Collegium 1704 s vedoucím Václavem Luksem. Collegium 1704 má se scénickými projekty bohaté zkušenosti. Mimo jiné účinkuje v opeře Rinaldo Georga Friedricha Händela, která je s úspěchem uváděna na scéně Stavovského divadla i v zahraničí.

Další podrobné informace na www.letnislavnosti.cz.

Výpravný barokní balet zavede diváky ve čtyřech obrazech postupně do Francie, Anglie, Německa a Itálie. V minulosti to bývala právě Francie, která vévodila tanečnímu umění, proto se stala inspirací pro první obraz. Francie Krále slunce je plná sól a duetů a vychází z původní choreografie opéry-ballet Les fétes vénitiennes tanečního mistra Louise-Guillauma Pécoura s hudbou Andrého Campry. Námořnický hornpipe, passepied-paspe či tradiční tanec s židlemi – druhý obraz Drama v Anglii přináší nefalšovanou atmosféru Londýna před dvěma staletími. Tentokrát se inspirací stala opera Henryho Purcella The Prophetes, or The history of Dioclesian. Sonáta e moll pro dvoje housle a basso continuo Johanna Rosenmüllera přivádí v obrazu Německá nostalgie návštěvníky na třetí zastavení do dolnosaského sídla vévody z Braunschweigu. Poutavý dialog německého houslového umění s elegancí tanečních kreací představí Německo v jiném světle. Strhující závěr Karneval v Benátkách pak patří Antoniu Vivaldimu, jehož hudba vrhne tanečníky do Benátek, kde je pohltí šálivý karnevalový rej masek commedie dell’arte.

Prodej vstupenek probíhá v pokladně Collegium Marianum v Melantrichově ulici č. 19 a síti Ticketpro. Seniorům a studentům je poskytována sleva 10 % z ceny vstupenky. Vstupenky na zbývající večery lze rezervovat on-line na www.letnislavnosti.cz nebo telefonicky – 224 229 462.

Putování Evropou / 8. 8. 2010 / 20.00 / Divadlo Hybernia

La Compagnie L´Eventail – taneční soubor (Francie)
Marie-Geneviève Massé – choreografie
Olivier Bériot – kostýmy
Marie-Geneviève Massé a Jean-Marie Abplanalp – scéna
Carlos Perez – světelný design
Collegium 1704 – hudební soubor (ČR)
Václav Luks – umělecký vedoucí Collegium 1704

La Compagnie L´Eventail
Od svého založení v roce 1997 působila La Compagnie L´Eventail v Espace Carpeaux v Courbevoie. V roce 2001 získala možnost  využívat státem podporované divadelní zázemí ve městě Sablé v Loirském regionu. V roce byla souboru přidělena dlouhodobá podpora Ministerstva kultury Francie. Tím, že umožňuje mezioborová setkávání umělců, tanečníků, hudebníků,  zpěváků a herců, přispívá La Compagnie L´Eventail k hlubšímu a efektivnějšímu porozumění a posílení spolupráce mezi různými složkami provozování barokního umění.

Marie-Geneviève Massé
Marie-Geneviève Massé studovala klasický balet a zabývala se moderním tancem ve spolupráci s takovými osobnostmi, jako jsou například Aron Oosborn, Sarah Sugwihara a Françoise Dupuy. V roce 1980 se díky kreacím Francine Lancelot seznámila s barokním tancem a stala se jednou z hlavních tanečnic společnosti Ris et Danceries.

V roce1985 se sama začala zabývat choreografií a založila svůj vlastní soubor La Compagnie L’Eventail (vějíř). Ve stejné době pokračovala v taneční kariéře ve spolupráci s Françoise Raffinotem, Sophií Rousseau, Mireille Larroche, Dominique Bagouet, Robertem Kovitchem a Andy Degroatem. Díky své choreografické práci měla možnost pracovat s takovými osobnostmi z oblasti staré hudby, jako jsou William Christie, Patrick Cohen Akenine, Giovanni Antonini, Peter Zajíček, Hervé Niquet and Christophe Rousset. Vystupovala na mnoha předních scénách ve Francii, například Théâtre des Champs Elysées, Opéra Royal, Opéra Comique, Arsenal de Mety a v zahraničí (Praha, Montreal, New Orleans, Hong Kong).

V roce 2000 jí byl udělen titul Chevalier des Arts et des Lettres (Rytíř umění).

Collegium 1704
Soubor založený v roce 1991 dirigentem a cembalistou Václavem Luksem si v posledních letech získal na mezinárodní scéně staré hudby výjimečné renomé. V roce 2005 iniciovalo a realizovalo Collegium 1704 ojedinělý projekt Bach – Praha – 2005, v jehož rámci byla v Praze provedena nejvýznamnější díla J. S. Bacha. Tento projekt se stal impulsem k založení vokálního souboru Collegium Vocale 1704. K zajímavým projektům Collegia 1704 & Collegia Vocale 1704 patří nový koncertní cyklus Hudební most Praha – Dražďany navazující na bohaté kulturní tradice obou měst a probíhající od podzimu 2008 paralelně v Praze a Drážďanech.

Významným mezníkem se pro Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704 stalo v roce 2007 provedení Missy votivy Jana Dismase Zelenky spojené se vznikem nahrávky pro francouzskou společnost Zig-Zag Territoires (ve spolupráci s festivalem v Sablé).  Z předchozích nahrávek vzbudily pozornost mj. Koncerty pro cembalo J. A. Bendy (ARTA, 2005), Concerti a quattro op. 7 H. Albicastra (PanClassics, 2001) či Zelenkovy Composizioni per Orchestra (Supraphon, 1995).

Rinaldo, první londýnská opera Georga Friedricha Händela, je jedním z nejdůležitějších současných projektů. V letech 2009–2010 ji provádí Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse a ve spolupráci s francouzským týmem režisérky Louise Moaty ve Stavovském divadle v Praze (2009) a ve francouzských divadlech Théâtre de Caen, Opéra de Rennes a Grand Théâtre de Luxembourg (2010).

Václav Luks
Po studiích na Konzervatoři v Plzni a Akademii múzických umění v Praze dovršil Václav Luks (1970) své hudební vzdělání na Schole Cantorum Basiliensis ve třídě J.–A. Böttichera a J. B. Christensena (obor historické klávesové nástroje). Jako sólista nebo člen různých komorních souborů vystoupil na řadě významných pódií v Evropě i zámoří – Salzburg, Zürich, Davos, Barcelona, Paříž, Varšava, Berlín, Drážďany, Praha, Mexico City. Pravidelně je zván ke spolupráci s předními evropskými orchestry specializujícími se na interpretaci historické hudby – Akademie für Alte Musik Berlin, La Cetra Basel. Kromě koncertní činnosti se Václav Luks intenzivně věnuje studiu hudebních historických pramenů Čech, Rakouska a Německa, kulturních vazeb ve středoevropském regionu a studiu pramenů hry generálbasu (basso continuo) na klávesové nástroje doby baroka. Ještě během svého studia založil Václav Luks soubor Collegium 1704 (1991) specializující se pod jeho vedením na provádění děl staré hudby. S tímto souborem realizoval vysoko oceňovaný projekt BACH – PRAHA – 2005, z něhož zmiňme úspěšné provedení Mše h moll na Pražském jaru 2005 nebo Janovy pašije v cyklu FOK v Praze. Při této příležitosti také založil vokální těleso Collegium Vocale 1704.

Festival se koná za laskavé podpory:
hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky, Městské části Praha 1, Velvyslanectví Španělska,
Francouzského institutu v Praze, Festivalu v Sablé, Vlámské vlády, Velvyslanectví Nizozemského království, Česko-německého fondu budoucnosti, Italského kulturního institutu, Maďarského kulturního střediska,
Polského institutu v Praze, Institutu Cervantes v Praze, Culturesfrance, Nadace Collegium Marianum

Partneři:
Modrá pyramida stavební spořitelna, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Národní galerie, Památník národního písemnictví, Galerie hlavního města Prahy, Hotel Constans, Královská kanonie Premonstrátů na Strahově, Martinický palác, Klášter dominikánů Praha, Tiskárna Sprint Servis, WDLux

Hlavní mediální partneři
Český rozhlas, Zdravotnické noviny

Mediální partneři
Postgraduální medicína, Harmonie, Hudební rozhledy, Respekt, České noviny, Xantypa, A Tout Prague

Pořadatel: Collegium Marianum, Melantrichova 19, Praha 1, tel. 224 229 462, 731 448 346