Soubor Farma v jeskyni zahajuje novou sezónu: Čekárnou – divadelní i filmovou verzí

Hned dvěma představeními úspěšného projektu ČEKÁRNA zahájí sezonu 2011/2012 mezinárodní soubor Farma v jeskyni. V úterý 13. září bude od 16.00 a 20.00 v prostoru Roxy/NoD uvedeno představení, jehož obrazy z jedné železniční stanice oživují pohnuté okamžiky dějin 20. století.

Ne náhodou je tento projekt vycházející částečně z poetiky magického realismu i po letech stále vyhledávaný nejen v Česku, ale i v zahraničí: hned po dvou pražských reprízách Farma v jeskyni zamíří na festivaly Ex Ponto v Lublani a MOT v makedonském Skopje. „Vedle dvou prosincových repríz se plánuje prezentace Čekárny jako filmového projektu v říjnu v rámci ´pitching session´ na Mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha. Farma v jeskyni připravuje svůj první větší film pod producentským vedením Čestmíra Kopeckého,“ dodává Viliam Dočolomanský, umělecký šéf Farmy a letošní držitel prestižní XII. Europe Prize Theatrical Realities. Veškeré další informace na www.infarma.info, vstupenky lze rezervovat na info@farmavjeskyni.info, rezervace@roxy.cz, www.divadloponec.cz  nebo na telefonním čísle 739 592 481.

Kromě Slovinska a Makedonie Farma zamíří na podzim ještě do Německa na festival Unidram, kde se bude prezentovat projektem DIVADLO / THE THEATRE. Právě toto představení, jež částečně vznikalo v severní Brazílii, zaujalo na dubnové přehlídce Farmy v Petrohradu před několika desítkami zahraničních kritiků a producentů.

„Slovenský inovátor září na evropských divadelních cenách 2011 (…) Byl to (…) v Praze usazený Viliam Dočolomanský (…), jehož dvě inscenace nabídly pohled na nejúchvatnější užití divadelního jazyka, které bylo možno v Petrohradě vidět,“ napsal na okraj Divadla Jim O´Quinn z respektovaného časopisu American Theatre. V Praze bude tento hudebně-taneční spektákl k vidění 10., 24. a 25. 10. a 3. a 4. 12. – pokaždé v Divadle Ponec.

Poprvé v Divadle Ponec bude 3. a 4. října uveden projekt CESTA [Work Demo] - komponovaný večer je složený z částí z různých inscenací Farmy, pohledů do metod tréninku herců souboru, videí z cest souboru za objevováním lidské zkušenosti po celém světě. Publikum se může těšit na trénink toreadorů, lamentaci plačky z Východního Slovenska, písně Rusínských emigrantů, cante jondo…

Premiérovým titulem bude AKCE 3 / ACTION 3. 21. prosince v Alfredu ve dvoře vznikne tvořivá dílna, na níž se setkají lidé z různých zemí světa – a právě výměna a sdílení zkušeností a „prožívání divadlem“ je hlavním tématem série těchto akcí. Akci 3 bude od 17. 12. předcházet mezinárodní workshop MUZIKALITA V DIVADLE A SCÉNIČNOST V HUDBĚ, jenž povedou Viliam Dočolomanský a členové Farmy. Dílna bude zaměřena na interpretační a kompoziční práci s hudbou, jako materiálem pro divadlo. Přihlášky lze do 20. 11. 2011 zasílat na adresu: info@farmavjeskyni.info.

Farmu v jeskyni podporují: Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury České republiky, Divadlo Ponec, Roxy/NoD, Alfred ve dvoře.