Industriální stopy lze nalézt po celé republice – ty v Ústeckém kraji mapuje nová publikace

Zhruba dvacet výstav, performance, exkursí, happeningů a workshopů nebo přednášek čeká na zájemce o průmyslové dědictví v měsíci září. 6. bienále Industriální stopy je v plném proudu a právě v září a říjnu vrcholí jeho podzimní část, která zasahuje celou republiku.

S fotografickou výstavou s motivem hald, celodenními pochody po pozůstatcích důlní činnosti nebo přednáškou architekta Josefa Pleskota, jež předchází konferenci Kladno vs. Ostrava, se hlásí Kladno. Nadcházející víkend, přesně v neděli 11. září, proběhne celodenní happening s košatým kulturním programem na místě opravovaného pivovaru v Lobči na Kokořínsku; prohlídky, nezřídka spjaté s uměleckými počiny, jsou připraveny organizátory také v Liberci nebo v Semilech, kde jde patrně o jednu z posledních šancí navštívit unikátní areál továrny Kolora.

K nejvýznamnějším podzimním událostem však patří – vedle pražské a navazující ostravské odborné konference v polovině října – vydání první publikace ze série Industriální topografie ČR. Autorský tým Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT (VCPD) se inspiroval výstupy z konferencí konaných v uplynulých letech v rámci Industriálních stop. Cílem projektu tak není jen zaznamenávat vzpomínky na minulost, ale využít, nově kapitalizovat tento cenný statek – průmyslové dědictví, které po sobě zanechala industriální éra. Úvodní publikace je zaměřena na památky Ústeckého kraje a bude slavnostně pokřtěna 10. září coby součást Dnů evropského dědictví v Žatci. Druhý díl se zaměří na památky Karlovarského kraje a s jeho vydáním se počítá v příštím roce.

Pořadateli Industriálních stop 2011 jsou tradičně Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Národní památkový ústav. Jako generální partner se k Industriálním stopám vrací společnost VÍTKOVICE a.s. společně se sdružením právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE. Partnery jsou Národní technické muzeum, záštitu přijal MUDr. Jiří Besser, ministr kultury ČR. Informace jsou průběžně zveřejňovány na www.industrialnistopy.cz, kde lze nalézt i položkový kalendář jednotlivých akcí, a Facebooku www.facebook.com/industrialnistopy.

Samotná publikace Industriální topografie je součástí projektu aplikovaného výzkumu Ministerstva kultury v rámci programu NAKI (národní a kulturní identity). Bezprostředně reaguje na rostoucí zájem o dosud přehlíženou součást kulturního dědictví a systematicky mapuje a prezentuje objekty průmyslového dědictví jednotlivých krajů České republiky.

„Atraktivní téma představuje značný rozvojový potenciál – od možností nového využití, tedy konverze, osobitých industriálních staveb pro současné aktivity až po objevování alternativních cílů trávení volného času,“ vysvětluje Benjamin Fragner z VCPD, které je i tradičním spolupořadatelem Bienále Industriální stopy. A dodává: „Industriální turistika dnes v celé Evropě získává na popularitě. Nabízí poznání místní historie v podobě památek průmyslového dědictví, ale také přitažlivé zážitky a dobrodružství z objevování. Je originální příležitostí popularizace a propagace regionů.“

Edice Industriální topografie volně navazuje na sérii Industriálních průvodců (například po Praze nebo Libereckém kraji), které jsou aktuálně beznadějně vyprodány. Knižní podoba nové série bude rovněž propojena s internetovou aplikací na adrese www.industrialnitopografie.cz, s jejímž spuštěním se počítá v příštím roce. Nejen zaměstnanci stavebních úřadů, památkáři nebo projektanti ocení bohaté mapové a obrazové podklady i vyčerpávající faktografickou část.

O detailní práci autorů Industriální topografie Ústeckého kraje svědčí shrnutí: hlavní textová část publikace lokalizuje 17 map, 778 staveb a areálů v 587 heslech. Děje se tak na více než 360 stranách, které jsou rozděleny do 17 kapitol podle okresů či významných sídelních celků. Každou kapitolu uvozuje stručný nástin specifičnosti daného území, součástí jsou však především podrobné mapy se zakreslenými objekty a v heslech s uvedením GPS pro snadnější orientaci. Součástí většiny hesel je pak jedna či více fotografií. Doplňující závěrečná část knížky obsahuje medailony osobností (průmyslníků, architektů, stavitelů), rejstříky (jmenný, místní, typologický), seznam literatury a zdroje zobrazení.

„Publikace je jen část probíhajícího projektu NAKI. Na edici navazují studie využitelnosti objektů, jejich vyhodnocení z hlediska architektonické a památkové hodnoty, porovnání rozdílných přístupů k transformaci staveb pro nové užití. Výsledky specializovanějších diskusí a porovnání s přístupy v zahraničí budou souhrnně prezentovány za další dva roky na výstavě architektury konverzí, připravované pro rok 2014/2015,“ říká Benjamin Fragner.

Na organizování a pořádání Bienále Industriální stopy se podílejí desítky organizací, institucí, sdružení, spolků, například AMU, NPÚ, ČVUT, ČKAIT, ČSSI, Český národní komitét ICOMOS, Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska, divadelní soubory i kamenná divadla, muzea v čele Národním technickým muzeem a další kulturní instituce, stejně jako stovky nadšenců a dobrovolníků.

Generálním partnerem 6. Bienále Industriální stopy jsou společnost VÍTKOVICE a.s. a Dolní oblast VÍTKOVICE. Pořadatelé Bienále jmenovitě děkují za podporu ing. Janu Světlíkovi, generálnímu řediteli VÍTKOVICE a.s.