ARCH FOR PEOPLE 2011 – první ročník architektonického festivalu

Již za pár týdnů se v Praze uskuteční první ročník festivalu architektury ARCH FOR PEOPLE 2011.6. – 14. září se můžete těšit na bohatý program, jehož hlavní náplní bude aktuální téma používání betonu v architektuře.

Primárním posláním festivalu ARCH FOR PEOPLE (AFP) je být odbornou akcí na vysoké úrovni. Přesto ale organizátoři AFP zvolili podobný název s jedním z nejvýznamnějších hudebních festivalů v Čechách ROCK FOR PEOPLE a nechali si od pořadatelů tohoto hudebního festivalu posvětit využívání sousloví FOR PEOPLE.  Festival zasvětí i neodbornou veřejnost do problematiky, která se týká nás všech. Architektura je stejně jako rock FOR PEOPLE!

Tématem letošního ročníku AFP je popularizace použití betonu v architektuře a prezentace možností využití konstrukcí z betonu s ohledem na současný trend trvale udržitelného rozvoje. Využívání pohledového betonu je v poslední době atraktivní, což dokazuje i fakt, že dvě poslední Grand Prix architektů získaly stavby, které charakterizovalo jeho dominantní využití (v roce 2010 cenu získala Národní technická knihovna od PROJEKTIL ARCHITEKTI, v roce 2011 cenu získal bytový dům s tělocvičnou od architektonické kanceláře DaM).

Stěžejní akcí devítidenního festivalu AFP je studentská architektonická soutěž na téma individuálního bydlení ve městě CEMEX Betonový dům.  Jejím tématem je řešení Masarykovy čtvrti, exponované lokality v Praze -Troja. Ta je v současnosti architektonicky a urbanisticky nevyřešená a vzbuzuje plamenné diskuze všech zainteresovaných stran.

Soutěž CEMEX Betonový dům se svým tématem, charakterem i hlavním vedoucím I. kola soutěže – workshopu (architekt Felipe Artengo Rufino ze španělského ateliéru AMP Arquitectos) vymyká ze zástupu celé řady jiných „firemních“ studentských soutěží. Prestiž soutěže nezvedá jen úzká spolupráce s MČ Praha Troja, ale také spolupráce s vysokými školami vyučujícími architekturu v Čechách a na Slovensku, které do soutěže nominují ty nejlepší studenty.

Mezinárodní konference „Beton v architektuře“
Pro odbornou veřejnost organizátoři AFP připravili konferenci, která se betonu bude věnovat jak z hlediska architektonického, tak z hlediska technického. Hlavní zahraniční hvězdou konference bude architekt Felipe Artengo Rufino ze španělského ateliéru AMP Arquitectos sídlícího na Tenerife, atelieru, který své stavby navrhuje a realizuje především z betonu. Dalšími přednášejícími budou přední čeští architekti Roman Brychta z PROJEKTIL ARCHITEKTI, Petr Burian z architektonické kanceláře DaM, či Antonín Novák z architektonické kanceláře DRNH. V technické části vystoupí např. Davide Zampini ze Švýcarska, Jutta Telivuo z Finska s přednáškou o grafickém betonu, ale také šéfredaktorka časopisu BETON TKS Jana Margoldová, či statik Václav Jandáček. Konferencí bude provázet redaktor Českého rozhlasu David Šťáhlavský.
 
Trojské sympozium
Široké veřejnosti AFP nabídne Trojské sympozium, které otevře diskuzi na téma zastavitelnosti Masarykovy čtvrti. Ta je v současnosti architektonicky a urbanisticky zcela nedořešená. Přitom se jedná o krásnou a atraktivní lokalitu. Sympozia se zúčastní všechny strany, kterých se téma nevyřešené Masarykovy čtvrti dotýká. To jsou zejména majitelé pozemků, odpůrci jakékoliv výstavby, zástupci rozvoje hlavního města Prahy a také zástupci botanické zahrady, která s pozemky sousedí. Celé sympozium bude vedeno pod taktovkou starosty městské části Prahy -Troja Tomáše Drdáckého.

Trojské vinobraní a Dny evropského dědictví v Troji
Zpestřením AFP pak budou akce, které jsou v pořadatelské režii MČ Praha -Troja. Účastníci konference, všichni přednášející i účastníci workshopu budou pozváni panem starostou Drdáckým na 12. ročník Trojského vinobraní, které se bude konat na severním nádvoří Trojského zámku. Troja se pak o víkendu 11. – 12. září „otevře lidem“ v rámci Dnů evropského dědictví, jejíchž součástí bude také Psí vycházka se Zdeňkem Lukešem.