Občanské sdružení Kazimírka

Neziskové sdružení Kazimírka je tu pro všechny děti a mládež od 5-ti do 15-ti let z celé České republiky, kteří chtějí svůj volný čas trávit zábavně a zajímavě. Náplní naší organizace, s již 7-letou tradicí, je pořádání letních a zimních táborů, pravidelných zábavných akcí, krásných výletů a zájmových kroužků. Naším hlavním cílem jsou především spokojené děti.

Neziskové sdružení Kazimírka je tu pro všechny děti a mládež od 5-ti do 15-ti let z celé České republiky, kteří chtějí svůj volný čas trávit zábavně a zajímavě. Náplní naší organizace, s již 7-letou tradicí, je pořádání letních a zimních táborů, pravidelných zábavných akcí, krásných výletů a zájmových kroužků. Naším hlavním cílem jsou především spokojené děti.

Děti jsou na letním táboře podle věku rozděleny do smíšených oddílů, které mají na starosti konkrétní táboroví vedoucí a praktikanti (u nejmenších dětí). V oddíle je průměrně 12 - 15 dětí. Snažíme se o letní tábor s individuálním přístupem, kde víme o každém dítěti, jeho potřebách a pocitech. Na tom si opravdu zakládáme.
Táborový den je rozdělen do několika částí.

 
Dopolední program:
Děti se během každého táborového dopoledne účastní kroužků, které si již předem vybraly v přihlášce. Každý kroužek je rozdělen podle věku dětí a tomu je také přizpůsoben jeho program. Výběr je z těchto kroužků:

Aerobik - rozdělený na mladší a starší děti. Kroužek je rozdělen i podle pokročilosti dětí. Začátečníci se naučí základní kroky a jejich názvosloví, pokročilý se zdokonalí, nacvičí aerobní sestavy. To co se naučily předvedou na závěrečné táborové diskotéce. 
   
Sport - je veden z větší části formou kolektivních her jako volejbal, přehazovaná, fotbal, nohejbal, krigby, vyvolávaná, ping-pong, petangue, badminton, freesbee a mnoho dalších.  
   
Zálesáctví - v okolí areálu letního tábora jsou překrásné lesy, jejichž prostředí je pro tento kroužek ideální. Je veden zábavnou formou her. Děti si zahrají oblíbenou hru na stopovanou, naučí se základům první pomoci, budou poznávat stopy lesních zvířat, stavět lesní skrýše, učit se rozeznávat světové strany, uzle, morseovku a také vařit čaj z lesních plodů. 
   
Kroužek výtvarných činností pro děti do 10-ti let - děti si vyzkouší různé techniky malování, modelování, budou malovat na sklo, vyrábět koláže, šperky z korálků, plést náramky na ruku. Na závěr tábora bude uspořádána výstavka nejlepších prací a děti si je mohou odvést domů.  

Odpolední program:
Po poledním klidu je pro děti připraven zábavný program jako celotáborová hra podle animovaného filmu Planeta 51, který děti provází celým letním táborem, dále  to jsou oddílová klání, koupání, olympiáda, soutěže o ceny, hry na hřištích a v lese. Celý program je pečlivě připravován již dlouho před samotným letním táborem.

Večerní program:
Po večeři na děti čekají diskotéky s DJ´s a světelnými efekty, volba Miss a Missáka, karaoke show, Burza, SuperStar, Pustý ostrov, Pošťácká, soutěže mezi oddíly, nebo také táborák s opékáním buřtů.

Ostatní program na letním táboře:
Pro zpestření pobytu na táboře je připraven celodenní výlet do nedalekých Prachovských skal pro 1.turnus a na barokní zámek Lnáře pro 2.turnus letního tábora.

Speciálním programem letního táboraje noční bojová hra, střelba ze vzduchovek a zajímavá návštěva (v loňských letech náš tábor navštívila policie, záchranáři, airsoft, hudební divadélko Vanda a Standa, šermíři z SHS Fortis).

Zdravotní dohled na táboře:
Na letním táboře máme vlastní táborové zdravotníky, dohlíží na pravidelné braní léků, které rodiče předají zdravotníkům při odjezdu na tábor. Dále se starají o dítě v případě nevolnosti, zranění či nemoci.
V případě vážnější změny zdravotního stavu dítěte, dáváme rodičům telefonicky vědět. Na konci letního tábora dítě dostane tzv. zdravotní kartu, kde je přesný záznam o jakékoliv návštěvě zdravotníka nebo zda dítě mělo klíště.

Interaktivní deníček z tábora:
Na našich internetových stránkách je v průběhu letního tábora spuštěn táborový deníček. Každé dopoledne vkládáme aktuální fotky z předešlého dne a krátké vyprávění o tom, co jsme všechno prožili. Rodiče tak mohou pravidelně sledovat dění na letním táboře.

DVD film a CD s fotkami:
Po skončení letního tábora je možné si objednat DVD film a CD s fotkami. DVD i CD jsou jedinečnou památkou na prožitý letní tábor. Objednat si je můžete při příjezdu z tábora, telefonicky nebo mailem za symbolickou cenu.