Právě se nacházíte:

Zaplníme Váš volný čas

23. 05 2010 | Jsme středisko volného času zřízené jako školské zařízení hlavním městem Praha. Snažíme se vyplňovat volný čas dětí, mládeže, sociálních skupin a dospělých ve vzdělávacích, uměleckých, technických, sportovních a přírodovědných oblastech.

Dům dětí a mládeže Praha 9
www.ddmpraha9.cz

Jsme středisko volného času zřízené jako školské zařízení hlavním městem Praha. Snažíme se vyplňovat volný čas dětí, mládeže, sociálních skupin a dospělých ve vzdělávacích, uměleckých, technických, sportovních a přírodovědných oblastech.

Hlavní oblasti činnosti jsou:
pravidelná činnost v mnoha oborech (estetika, hudba, divadlo, jazyky, počítače, modeláři, sport, tvoření)
otevřené kluby pro děti a mládež
příležitostné akce
letní a zimní tábory
víkendové pobyty
sportovní a vzdělávací soutěže
výukové programy pro školy (výtvarné dílny a ekologické programy)

Tyto činnosti jsou zajišťovány na dvou pracovištích DDM:
Prosek: Měšická 720, Praha 9
Černý Most: Gen. Janouška 1060, Praha 14

Činnost DDM zajišťuje kolektiv mladých pedagogů a řada externích spolupracovníků. Jsme otevřené zařízení, které se skladbou své činnosti snaží reagovat na poptávku a potřeby našich klientů a návštěvníků.

Speciály