Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Společnost EXCON, a.s. oslaví v letošním roce své 20. výročí.

5. 06 2010 | Společnost EXCON, a.s. zahájila činnost v roce 1990 jako projekční ateliér, specializovaný na statiku a dynamiku ocelových konstrukcí. Její rozvoj byl v počátcích spojen s boomem sektoru telekomunikací. V roce 1995 společnost rozšířila podnikatelské aktivity o inženýrskou a dodavatelskou činnost.

Společnost EXCON, a.s. zahájila činnost v roce 1990 jako projekční ateliér, specializovaný na statiku a dynamiku ocelových konstrukcí. Její rozvoj byl v počátcích spojen s boomem sektoru telekomunikací. V roce 1995 společnost rozšířila podnikatelské aktivity o inženýrskou a dodavatelskou činnost. Po nasycení telekomunikačního trhu našla možnosti dalšího uplatnění. Koncem roku 2002 společnost zakoupila závod na výrobu ocelových konstrukcí ZVU Chemie v Hradci Králové, dnes EXCON Steel, a.s. V roce 2003 vstoupila EXCON, a.s. na trh jako developer v oblasti bytové výstavby a s hledáním nových příležitostí nekončí.
Management uplatňuje přísné etické zásady, zdravý přístup k podstupování rizika a zajišťuje vysokou odbornost svých zaměstnanců. 

Společnost EXCON, a.s. je aktivním členem významných tuzemských i zahraničních organizací jako Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS), České manažerské asociace (ČMA), České asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), Mezinárodní specializované organizace pro prostorové a skořepinové konstrukce (IASS) a Manažerské organizace pro strategické plánování a řízení (Klub Stratég)

Přední odborníci společnosti EXCON, a.s. aktivně spolupracují s ČVUT Praha. Jsou stálými členy zkušebních komisí při státních zkouškách, účastní se výuky předmětů ocelových konstrukcí a podílí se na vedení doktorandských studií. Ve spolupráci s normalizační komisí se podílejí na překladech a připomínkování EN. Náš zástupce reprezentuje ČR jako NTC pro normy navrhování stožárů, věží a komínů. S ÚTAM AV ČR spolupracují odborníci společnosti EXCON, a.s. při navrhování náročných konstrukcí, v oboru aeroelasticity, na vývoji absorbérů kmitů a na vývoji metod pravděpodobnostního výpočtu spolehlivosti konstrukcí SBRA.

Ve společnosti EXCON, a.s. je zaveden systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, který je pravidelně recertifikován. V roce 2010 byl tento systém úspěšně recertifikován dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Současně je v EXCON, a.s. zaveden systém environmentálního řízení dle  normy ČSN EN ISO 14001:2005, který je také pravidelně recertifikován. Společnost se připravuje na zavedení systému "bezpečný podnik" dle normy ČSN OHSAS 18001.
V prestižní anketě společnosti Comenius se společnost EXCON, a.s. zařadila v  letech 2006 – 2008 mezi 100 nejlepších firem České republiky a získala významné ocenění „ ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“

Hlavní produkty společnosti jsou:

Projekty
Realizace
Development/Reality
Software
Technologie

Projekty
Produkt Projekty v současné době nabízí následující služby v oblasti projektování ocelových konstrukcí a projektování pozemních staveb.

Projektování ocelových konstrukcí
Oddělení projektů ocelových konstrukcí se zabývá projektovou, expertní a konzultační činností v rámci všech stupňů přípravy a realizace ocelových konstrukcí. Toto oddělení disponuje silným týmem zkušených profesionálů, kteří své know-how v segmentu ocelových konstrukcí rozvíjejí od roku 1990, kdy byla společnost EXCON a.s. založena. Díky našim kapacitám jsme schopni na přání zákazníka realizovat i náročné projekty v krátkých termínech. Oddělení projektů ocelových konstrukcí dále nabízí činnosti spojené s předpínáním ocelových táhel. Máme vlastní technické zázemí pro vyhodnocování vnitřních sil v táhlech a to jak metodou tenzometrickou tak frekvenční. Tuto činnost nabízíme v segmentu pozemních staveb (stadiony, velkorozponové haly,...) a v oblasti mostních staveb.

Projektování pozemních staveb
Stavební oddělení se zabývá komplexní projektovou, expertní a konzultační činností v rámci všech stupňů přípravy a realizace bytových, občanských a průmyslových staveb včetně technického zázemí, zabezpečení a koordinace všech speciálních profesí.
Činnosti, které v rámci těchto služeb nabízíme, jsou následující:
vedení a koordinace projektových prací
příprava zakázky
vypracování všech stupňů projektové dokumentace
spolupráce při výběru zhotovitele
spolupráce při realizaci staveb
poradenská činnost

Realizace staveb
Realizace ocelových konstrukcí
Nabízíme kapacity v oblasti dodávek a montáží stavebních a technologických ocelových konstrukcí. V rámci realizace ocelových konstrukcí nabízíme i kompletní opláštění staveb. Při své práci využíváme synergického efektu, který vzniká propojením produktu realizace s produktem projekty. Naší předností v této oblasti je schopnost optimalizace navržených řešení. Díky jedinečnému technickému zázemí jsme schopni realizovat technicky i časově velmi náročné konstrukce.

Diagnostika staveb
Další činností produktu Realizace je diagnostika staveb. Tento produkt nachází uplatnění zejména v oblasti posuzování životnosti a bezpečnosti staveb. Společnost EXCON a.s. disponuje týmem kvalifikovaných profesionálů s dlouholetými zkušenosti v oboru.

Realizace staveb "na klíč"
V neposlední řadě se produkt Realizace zaměřuje na projekty na klíč v oblasti pozemních staveb. Máme zkušenosti jak v oblasti rekonstrukcí památkově chráněných objektů tak i novostaveb a to hlavně v oblasti průmyslu. Zákazníkům nabízíme spolupráci na projektu ve všech fázích - od studie až po kolaudaci stavby.

Koordinátor BOZP
Společnost EXCON disponuje kmenovými zaměstnanci majícími osvědčení dle zákona 305/2006 Sb. opravňující k výkonu koordinátora BOZP na staveništi, v rámci této služby zajišťujeme především vypracování seznamu rizik, plánu BOZP po dobu výstavby a kontrolu jeho dodržování ze strany všech zhotovitelů pohybujících se na příslušné stavbě, účast koordinátora na kontrolních dnech a jeho přítomnost na staveništi dle požadavků investora.
Technický dozor investora (TDI)
Na základě smlouvy o dílo s investorem akce jsme schopni nabídnout zkušené zaměstnance, kteří budou vykonávat funkci technického dozoru investora v rozsahu požadovaném investorem. V rámci této činnosti zajišťujeme dozor nad dodržováním právních předpisů, technických norem, požadavků vyplývajících ze stavebního povolení, realizační dokumentace a dalších dokumentů, které si smluvní strany stanovily jako obligatorní.

Development, reality

Developerské projekty
Naší specializací je kvalitní rezidenční bydlení. Vytváříme pro naše klienty projekty s vysokou užitnou hodnotou a odpovídající cenou. Standardem našich služeb je vysoká míra právní jistoty a stále se zlepšující a rozšiřující servis. Klientům můžeme nabídnout výhody finančního zázemí silné skupiny s dlouholetou tradicí. Disponujeme zkušeným a vysoce kvalitním pracovním týmem.

Realitní činnost
Rozhodli jsme se využít našich dlouholetých zkušeností při prodeji vlastních developerských projektů a rozšířit portfolio našich služeb o realitní činnost a činnost spojenou se zajištěním financování Vašeho nového bydlení. Neváhejte se na nás s důvěrou obrátit v případě, že chcete koupit, prodat či pronajmout nemovitost.

Správa objektů
Součástí naší nabídky je rovněž zajišťování správy bytových domů ať už těch, které jsme pro naše klienty postavili, nebo těch, kde se na nás s důvěrou obrátili vlastníci objektů po celé Praze.

Software
Naše vysoká technická úroveň napříč produkty vyžaduje i špičkovou podporu v oblasti IT. Z tohoto důvodu disponujeme vlastním oddělením vývoje software. Vyvinutý software nám pomáhá dosahovat vysoké kvality ve všech produktech firmy, a zároveň se uplatňuje i jako samostatný produkt, který nabízíme našim zákazníkům.
V současné době nabízíme našim zákazníkům následující softwarové produkty.
Správa dokumentů IS ALeX
IS ALeX je konfigurovatelný webový informační systém.  IS ALeX podporuje firemní procesy a bývá obvykle nasazen za účelem správy dokumentů (např. obchodních dokumentů, projektové dokumentace, ISO, spisové služby, …), správy a vyhodnocování firemních dat (zakázek, výkazů práce, reklamací, …) a libovolných dalších evidencí včetně možnosti propojení se systémy třetích stran, např. účetními systémy.
Výkaz materiálu
Výkaz materiálu je užitečným pomocníkem projektantů ocelových konstrukcí. Umožňuje vytváření výkazu materiálu pro malé i velké projekty i pro stavebnice, ze kterých lze sestavit více příbuzných staveb.
Boxik
Boxik je webová aplikace, která umožňuje výměnu velkých souborů jinak než emailem.  Boxik je aplikace typu úschovna souborů, kterou máte pod vlastní správou.

Technologie
Výrobní závod EXCON Steel a.s. - dceřiná společnost EXCON a.s. zajišťuje dodávky konstrukcí a výrobu zařízení pro chemický a petrochemický průmysl, speciálních a těžkých ocelových konstrukcí, jakož i dodávky technologických celků pro ekologické projekty. Pro tyto obory poskytuje komplexní konstrukční a výrobní služby podle přání zákazníků a zajišťuje i montážní, izolatérské a vyzdívkářské práce.

Vedle konstrukčních a výrobních kapacit disponuje společnost EXCON Steel a.s. materiálovou zkušebnou, která je zaregistrována Českou společností materiálových zkušeben a laboratoří pod číslem 006. Materiálová zkušebna provádí zkoušky kovových hutních materiálů, polotovarů a výrobků, přídavných svařovacích materiálů a svarových spojů. V této oblasti nabízíme následující zkoušky prováděné podle platných mezinárodních norem a technických pravidel na základě interních analytických postupů - mechanické, metalografické, chemické zkoušky a nestandardní zkoušky.

Během desítek let praxe v oboru konstrukce a výroby vybavení, na základě vlastního vývoje a aktualizace všech kalkulačních softwarových balíků a výrobní techniky jsme si vytvořili zásady pro široké inženýrské know-how. Tato skutečnost se odráží v získaných certifikátech a v dosažené shodě s autorizovanými standardy.

Více informací o společnosti EXCON, a.s. a významných referencích získáte na www.excon.cz

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO