Právě se nacházíte:

Kostra se vrátila do nemocnice

Když si bagrista při uklízení odpadků a sutě po bezdomovcích ze sklepa chatky všiml, že ze lžíce bagru vyčnívají dlouhé kosti, bylo jeho zděšení pochopitelné. Okamžitě se rozjela mašinérie, na jejímž konci byl na místo přivolaný policejní tým včetně technika a služebního lékaře. První zjištění bylo zřejmé – jedná se o neúplnou kostru (část páteře, pánev, lopatky a kratší a delší kosti).

Zda šlo o odlitek nebo o skutečné kosti se na místě nepodařilo zjistit. Že se jedná o část lidské kostry, se potvrdilo později. To už ale byla celá záhada objasněna. Jednotlivé kosti byly totiž spojené dráty a na lopatce bylo dokonce čitelné razítko „Městská nemocnice Bulovka, chirugické oddělení“. Další nápis, ne příliš čitelný, oznamoval: „Přednosta Prof. MUDr. J. Knobloch“ /(pozn.: Prof. MUDr. Jan Knobloch byl přednostou chirurgické kliniky Fakultní Nemocnice na Bulovce v letech 1945 – 1976)/.
 
Naštěstí se tak ukázalo, že kostra byla školní pomůckou. Není sice jasné, jak a kdy se z nemocnice dostala do sklepa zhruba dva kilometry vzdálené chatky, nicméně nyní je již zpět na Bulovce a bude uložena do depozitáře.