Zisk Sberbank CZ v roce 2016 dosáhl 272 milionů korun

I přes velkou konkurenci na bankovním trhu a nízké úrokové sazby se Sberbank CZ loni dařilo zlepšovat hospodářské výsledky. Výrazně k nim přispěly rekordní objemy poskytnutých spotřebitelských a hypotečních úvěrů. Na FÉR produkty postavené na jednoduchých podmínkách a transparentních cenách klienti slyší.  

•    V roce 2016 Sberbank CZ dosáhla zisku po zdanění ve výši 272 mil. Kč.
•    Počet aktivních klientů v loňském roce vzrostl o 8 % na 108 tisíc, nárůst banka zaznamenala ve všech zákaznických segmentech. 
•    Celkový objem klientských úvěrů se zvýšil o 9,5 % na 55,61 mld. Kč, především díky rekordnímu prodeji spotřebitelských a hypotéčních úvěrů, ale i úspěšnému prodeji úvěrů firemní klientele. 
•    Objem klientských depozit zůstal meziročně stabilní ve výši 59,05 mld. Kč, čímž se bance podařilo dosáhnout optimální úrovně podílu úvěrů na depozitech. 
•    Banka udržuje svůj vysoce stabilní profil: náklady rizika poklesly na 0,4 %; Tier 1 kapitálová přiměřenost dosáhla 16,2 %; likviditní ukazatel LCR se po celý rok držel nad 130 %.
•    I loni se Sberbank CZ umístila mezi třemi klientsky nejpřívětivějšími bankami, když získala 2. místo v kategorii Klientsky nejpřívětivější banka soutěže Nejlepší banka 2016. 

„Za pozitivními obchodními výsledky stojí naše vstřícnost k zákazníkovi a s tím spojený rozvoj konceptu FÉR produktů s jednoduchými podmínkami, jasnými cenami a bez poplatků,“ komentuje výsledky Vladimír Šolc, generální ředitel a předseda představenstva Sberbank CZ. Vloni banka pro své klienty například výrazně zjednodušila poskytování hypoték včetně jejich refinancování. U FÉR půjčky banka zase představila nový benefit – garanci nejvýhodnější sazby, kterou poskytuje nejen u spotřebitelských půjček, ale i při financování podnikatelských úvěrů. „Rekordní objemy poskytnutých hypotéčních i spotřebitelských úvěrů potvrzují, že klienti nad nabídkou bank přemýšlejí a rozhodují se pro to, co jim dává smysl,“ zdůrazňuje Vladimír Šolc. 

Loňských výsledků Sberbank CZ dosáhla i díky optimalizaci nákladů na zdroje financování, nízkým rizikovým nákladům a důsledné kontrole provozních nákladů.

„V letošním roce přineseme další inovace produktů a služeb, jak pro občany, tak pro podnikatele a firmy. Podle potřeb zákazníků už nyní připravujeme nové internetové a mobilní bankovnictví. Další z našich strategických projektů se týká kartového byznysu,“ vyjmenovává některé z priorit Sberbank CZ její generální ředitel Vladimír Šolc.