Zhoršená kvalita ovzduší i na Proseku

S přicházející zimou se začínáme stále častěji probouzet do mlhavého a chladného rána. Také by se dalo napsat, že se probouzíme do znečištěného a zapáchajícího rána.

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu, pomocí automatizované stanice umístěné ve Vysočanech, jsou překračovány imisní limity i u nás.
Nejhorší situace byla zjištěna v noci z 13. 11. na 14. 11. 2011, kdy bylo naměřeno několikanásobné překročení PM10. Naměřená aktuální hodnota byla přibližně 160 µg/m3. Přitom imisní limit pro PM10 je stanoven na 50 µg/m3.

A co znamená PM10? Pod tímto označením se skrývají pevné částice či prachové částice, jsou to drobné pevné či kapalné částice rozptýlené ve vzduchu, které jsou tak malé, že mohou být unášeny vzduchem.
Zdrojem pevných částic může být přírodní proces, např. výbuch sopky, větrná bouře nebo lesní požár, ale také lidská činnost jako spalování uhlí, ropy, dřeva nebo odpadů, těžba uhlí, kamene či štěrku.
Významným zdrojem prachových částic jsou zejména automobily.

Prachové částice prokazatelně způsobují onemocnění dýchacích cest a kardiovaskulární choroby.

www.praha-prosek.cz