Záchrana života? I na české střední škole absolutní priorita!

Defibrilátor na střední škole? Pokud byste něco takového slyšeli ještě před nedávnem, asi byste si začali pochybovačně klepat na čelo. Vždyť kdo by mohl potřebovat takovýto ne právě levný oživovací přístroj v podmínkách vzdělávací instituce plné mladých a zdravých lidí? Jenže časy se mění, a tak i do českých škol začaly pomalu pronikat špičkové technologie, které mají chránit životy a zdraví.

V poslední době se v českých médiích začaly objevovat četné informace o tom, že některá veřejná zařízení, jakými jsou úřední budovy či sportovní haly, nebo policejní vozidla začala být svými provozovateli vybavována moderními prostředky sloužícími k záchraně života, tedy automatickými externími defibrilátory (AED). Významnými zastánci tohoto trendu jsou především kardiologové a záchranáři, kteří vycházejí jak z pozitivních zkušeností svých zahraničních kolegů s využitím tohoto typu defibrilátoru na místech s vysokou koncentrací návštěvníků, tak i z poznatku, že lidí se srdečními potížemi stále přibývá. 
    
Úplnou novinkou je však využití defibrilátoru v podmínkách české střední školy. Z pohledu laika by takový krok mohl opravdu vypadat podivně. Proč by takovým přístrojem měla být vybavena instituce, která je plná zdravých a silných mladých lidí? Pro běžného člověka odpověď na takovouto otázku může jistě vypadat jednoduše. Je to prostě nesmysl!

Jenže odborníci mají na tuto věc zcela opačný názor. Jedním z nich je i Petr Tomáš, člen předsednictva Komory záchranářů ČR a zároveň lektor školící laiky ve využití AED. Podle něj totiž rozhodně není možné podceňovat rizika spojená s výskytem srdečních chorob i mezi populací dnešních náctiletých. „Možná si někdo řekne, že vybavit školu AED je nesmysl, že náhlá zástava oběhu postihuje především starší občany. Není to tak úplně pravda. Jsou známy případy dětí a mladistvých, kdy u zcela zdravých jedinců dojde k tomuto stavu. Sám jsem ve své praxi na záchranné službě například zažil resuscitaci do té doby naprosto zdravého třináctiletého chlapce.“  

A právě Petr Tomáš vedl školení pedagogů týkající se použití AED na jedné z prvních škol v ČR, jejíž vedení se rozhodlo vybavit ji právě tímto prostředkem pro záchranu lidských životů. Tou je Soukromá střední škola výpočetní techniky (SSŠVT) z pražského Proseku.    

Na otázku, proč se rozhodl svou školu vybavit AED, odpovídá ředitel Martin Vodička prostě: „Nejde nám o nic jiného než být připraveni v případě nutnosti pomoci člověku, jehož zdravotní stav to vyžaduje.“ Že nejde jen o prázdnou frázi dokládá i skutečnost, že na SSŠVT je věnována velká pozornost i výuce zdravovědy, a to za pomoci těch nejmodernějších technologií. K tomu ředitel SSŠVT ještě dodává: „Základní  povinností každého člověka by mělo být umět poskytnout první pomoc. A na naší škole si kromě jiného studenti vyzkouší resuscitaci na profesionální resuscitační figuríně, která disponuje datovým výstupem na počítač. To znamená, že jsou zaznamenávány a vyhodnocovány veškeré chyby, kterých se student při resuscitaci dopouští. Resuscitační figurína nebyla levnou záležitostí, ale do čeho jiného investovat než do záchrany lidského života… Dokladem efektivity takového pojetí výuky je i skutečnost, že jeden z našich absolventů úspěšně resuscitoval starší paní.“    Ačkoliv ředitel SSŠVT doufá, že v praxi nebude AED nutné v jím vedené škole nikdy použít, přesto potvrzuje, že vybavení střední školy tímto oživovacím prostředkem rozhodně není žádným přehnaným luxusem, což jednoznačně potvrzují i názory našich a zahraničních odborníků.