Výstava „Já, ty, my a vy všichni“

Prodejní výstava prací klientů vsetínské pobočky Naděje byla otevřena slavnostní vernisáží na Staré radnici ve Vsetíně. Tuto každoroční akce pořádají klienti a zaměstnanci Naděje společně s Městem Vsetín a Domem kultury Vsetín. 

Prodejní výstava prací klientů vsetínské pobočky Naděje byla otevřena slavnostní vernisáží na Staré radnici ve Vsetíně. Tuto každoroční akce pořádají klienti a zaměstnanci Naděje společně s Městem Vsetín a Domem kultury Vsetín. Výstava je prezentací celoroční práce klientů pobočky, kteří s dopomocí pracovníků vytvořili mnoho nádherných a jedinečných výrobků. Hlavními tématy výstavy jsou moře a vesmír, které symbolicky vyjadřují touhu člověka po poznání. 

Vernisáž probíhala v duchu připomenutí desátého výročí vsetínské pobočky. Pozvání přijali místostarostka Města Vsetína paní Mgr. Květoslava Othová, radní Zlínského kraje paní Mgr. Taťána Nersesjan, ředitel Domu kultury Vsetín pan Ing. Milan Kostelník a místopředseda senátu ČR pan Ing. Zdeněk Škromach.
 
Poděkování patří mužskému pěveckému sboru Lumír, který zajistil hudební doprovod, dále pak Turistickému oddílu mládeže TOM Vsetín za zapůjčení inventáře. Výstava bude přístupna veřejnosti až do 23. září 2012.