Vyšší rodičovské věří pouze 13% samoživitelů

Navýšení rodičovského příspěvku je na politické scéně dlouhodobě komunikované téma. Po tom, co se vláda shodla na přidání 80 000 Kč všem rodinám, které budou příspěvek pobírat, případně na něj získají nárok, se o dalších krocích přestalo mluvit. Dle plánů má být příspěvek platný od 1. ledna 2020. Podle průzkumu, který provedla Asociace neúplných rodin s tímto příspěvkem na pevno počítá pouze 13 % samoživitelů. Dalších 40 % rodičů z 500 dotázaných nepočítá s tím, že slibované změny proběhnou.

Zvýšení rodičovského příspěvku prošlo prvním čtením v poslanecké sněmovně, a pokud se nic nezmění, tak všichni rodiče, co budou k 1. lednu 2020 pobírat tento příspěvek, se mohou těšit na zvýšení. „K druhému čtení by mělo dojít již v září v průběhu 34. schůze. Aktuálně se nejčastěji řeší pozměňovací návrhy poslanců. Faktem však zůstává, že rodičovský příspěvek chtějí podpořit i opoziční poslanci,“ dodává mluvčí resortu práce a sociálních věcí Kristýna Křupková.

Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo celkem 500 rodičů samoživitelů, však vyplývá, že 40 % dotázaných s tímto krokem nepočítá a nepředpokládá, že by se ze strany státu udály nějaké změny v jejich prospěch. Celých 48 % rodičů by zvýšení příspěvku uvítalo, ale dokud se tak opravdu nestane, nechtějí a nebudou s touto věcí počítat.

Nová podoba rodičovského příspěvku slibuje navýšení o 80 000 Kč. Za výraznou pomoc v tíživé životní situaci tuto změnu považuje 47 % samoživitelů, 14 % z nich bude za příspěvek ráda, ale jejich nepříliš pozitivní situaci ani tato částka situaci příliš nezlepší.

Zvýšení rodičovského příspěvku bude v praxi znamenat, že se rodičům automaticky prodlouží jeho doba čerpání. K samotnému měsíčnímu zvýšení bude rodič potřebovat zažádat na Úřadě práce. Zdali rodiče pobírající rodičovský příspěvek stihnou vyčerpat celou částku, záleží na době, kdy příspěvek ještě mohou čerpat (věku dítěte), kolik vyčerpali a také na tom, jaký mohou mít maximální měsíční příspěvek.

Maximální výše měsíční dávky se stanovuje podle dřívějšího příjmu i podle výše mateřské, která předchází rodičovskému příspěvku. Platí, že částka nemůže být vyšší než 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, který se vypočítává z průměrné mzdy za posledních 12 měsíců.

Vládní strany se jednohlasně shodly na jedné zásadní věci – chtějí pomoci rodinám s nízkými příjmy a těm, kteří se pohybují na hranici chudoby. Přes samotné zvyšování však až třetina z této rizikové skupiny nedosáhne na více jak 7 600 Kč měsíčně.

 „Z průzkumu je evidentní, že rodiče již nedůvěřují slibům. Téma rodičovský příspěvek, zálohované nebo náhradní výživné a jiné pomoci, které byly slibovány, stále nikde nejsou a rodiče, kde chybí finance, dostávající se do tíživých situací, již nevěří ničemu, co není schválené zákonem. Bohužel je to odraz toho, jak dlouho se slibuje pomoc samoživitelům a stále nic nepřichází. Pomoc pro rodiny s dětmi, sociálně slabé, nemocné a staré a celkově potřebné, by měla být co možná nejrychleji při jakýchkoliv schvalovacích procesech. Je smutné, že jsou stále upřednostňovány jiné zájmy a pomoci tam, kde je potřebná, se nedostává,“ dodává ředitelka programu VašeVýživné.cz Iveta Novotná.