Výměna kabelů elektrického vedení

V loňském roce zahájila Pražská energetika a.s. výměnu starých kabelů elektrického vedení na sídlišti Prosek, která bude pokračovat ještě letos.

Stávající kabely vedou většinou v předzahrádkách bytových domů mezi stromy a keři. Mnohdy jsou stromy vysázeny přímo na kabely, což je v rozporu se zákonem a technickými normami. Znamená to, že aby bylo možné se ke kabelům dostat, je nutné nejdříve tyto dřeviny odstranit. Rozsah odstraňovaných dřevin a potřebný pracovní profil konzultuje dodavatelská firma s odborem životního prostředí a dopravy.

V jarním období budou vyměněny kabely v ulicích Českolipská a Novoborská.

www.praha9.cz