Většina loni vyhlášených zakázek stále nebyla realizována

Dvě třetiny veřejných zakázek oznámených v loňském roce nebyly předány k realizaci, objem zadaných zakázek činil pouze jednu čtvrtinu. Vyplývá to z analýzy, kterou pro Komoru administrátorů veřejných zakázek (KAVZ) vypracovala nezávislá analytická společnost CEEC Research. Komora analýzu zveřejnila dnes.

Podle Věstníku veřejných zakázek bylo loni vyhlášeno 10,7 tisíce zakázek v celkové hodnotě 312,5 miliardy korun. "Z toho zadaných k realizaci bylo 77 miliard korun, přičemž skutečná zadaná hodnota činila pouze 65 miliard korun, protože zadaná hodnota je zhruba o 15 procent nižší než při oznámení," upozornila ředitelka KAVZ Zuzana Rennerová. Zrušených zakázek bylo za 51,5 miliardy korun. V systému tak nadále zůstává 184 miliard korun, které zatím nebyly zadány k realizaci, nebo byly zrušeny, dodala. 

Pokles poměru vyhlášených zakázek k těm nezadaným může být podle Jana Slezáka, právníka společnosti Otidea, která se veřejnými zakázkami zabývá, způsoben několika faktory. "Zostřující se konkurence dodavatelů v boji o veřejné zakázky způsobuje stále častější napadání ze strany uchazečů, a to jak ve fázi před podáním nabídek, tak i po výběru vítěze. Tomu paradoxně napomáhá i stále se zvyšující tlak na transparentnost a na povinnost zadavatele zveřejňovat stále více informací. Čím více informací totiž uchazeči mají, tím více jich také mohou zpochybnit. A opakované podávání námitek v rámci jedné zakázky pak způsobuje i několikaměsíční zpoždění celého procesu jejího zadání," poznamenal Slezák a podotkl, že vzhledem ke krátké době účinnosti novely zákona však zjištěné hodnoty nemusejí být úplně vypovídající. 
    
Počet zadaných zakázek loni meziročně vzrostl o 21,4 procenta. Způsobila to hlavně změna zákona o veřejných zakázkách, která od 1. dubna 2012 snížila limit pro zveřejňování podlimitních veřejných zakázek ze šesti milionů korun na tři miliony (bez DPH). Objem těchto zakázek naopak klesl o 2,6 procenta. 
    
V prvních dvou měsících letošního roku bylo oznámeno 1,1 tisíce zakázek, což při porovnání stejného základu představuje meziroční pokles o 6,6 procenta. "Tento pokles je celkem očekávaný, protože na začátku roku 2012 před nabytím účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách narůstaly počty oznámení o zakázce rekordním tempem. Od dubna 2012 se počet oznámení o zakázce prudce snížil a klesal nepřetržitě až do února 2013, i když poklesy již nejsou tak výrazné jako v dubnu a květnu 2012," řekl předseda Komory administrátorů veřejných zakázek Robert Pergl. 
    
Celková předpokládaná hodnota zakázek oznámených v lednu a únoru letošního roku klesla o 22,2 procenta na téměř 30 miliard korun. "Hodnotu zakázek novela zákona o veřejných zakázkách také ovlivnila, a to změnou limitů, nicméně tento vliv je na celkovém objemu prostředků zanedbatelný," podotkl Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research, která analýzu pro KAVZ zpracovala.
 
zdroj: ČTK