Veřejnost zajímá nafukovací hala pro bezdomovce

Informace ve sdělovacích prostředcích o daru jabloneckého podnikatele pro Prahu, spolu s uveřejněním hlavním městem předběžně vytipovaných lokalit pro umístění nafukovací haly pro bezdomovce, vyvolalo také u naší veřejnosti značný zájem a četné reakce.

„Zatím mně nikdo přímo neoslovil“, potvrzuje starosta MČ Praha 9 Ing. Jan Jarolím. Vedení devítky se přesto na svém jednání zabývalo nejrůznějšími aspekty, které realizace takové záležitosti nutně přináší a které musí nezbytně ve svém stanovisku zohlednit. A to od předpokládaných důsledků a dopadů takové haly na okolí konkrétní lokality a život místních obyvatel, až po související provozní finanční náklady a řešení budoucnosti daného území poté, až sledovaný hlavní účel postaveného objektu pomine.

„V žádném případě nejsem zastáncem obecných stanovisek typu, že potřebnou pomoc samozřejmě podporujeme, ale rozhodně ne u nás“ vysvětluje J. Jarolím. S ohledem na prioritní cíl hájit zájmy svých spoluobčanů však považuje zveřejněnou a favorizovanou lokalitu v deváté MČ za ne právě optimální místo a umí si v případě akutní potřeby představit mnohem lepší a odlehlejší místa, kde by se lépe minimalizovaly všechny negativní vlivy. Současně dodává, že v zájmu účelné pomoci lidem bez domova preferuje pro zajištění možnosti jejich přenocování v mrazivém období operativní lokální řešení, vycházející ze skutečných a konkrétních potřeb těch, kterých se situace v deváté MČ týká. A vzhledem ke svým dobrým zkušenostem z komunikace a jednání s místními bezdomovci je přesvědčen, že právě prostřednictvím vzájemné domluvy by se v případě potřeby našlo to nejlepší řešení.

www.praha9.cz