V kategorii Zdravá kancelář soutěže CBRE Zasedačka roku 2017 zabodovala firma SCS Software

V pořadí již 4. ročník prestižní soutěže CBRE Zasedačka roku zná své vítěze. Kategorii Zdravá kancelář, jejímž garantem a odborným hodnotitelem je každoročně Česká rada pro šetrné budovy, letos ovládl český výrobce počítačových her SCS Software. Ten porotce zaujal svými nadstandardně řešenými kancelářemi s výbornou akustikou, efektivně regulovanou cirkulací vzduchu a variabilitou pracovního prostředí. Připojil se tak k vítězům z minulých let, kteří se tímto oceněním mohou pyšnit.  

„Vítěze kategorie Zdravá kancelář vyhlašujeme v rámci soutěže CBRE Zasedačka roku již potřetí v řadě. Naším cílem je poukazovat na příklady dobré praxe tak, aby se kvalitní vnitřní prostředí postupem času stalo naprostým standardem českých kanceláří. Jsme proto velmi rádi, že zájem o účast v soutěži stoupá, což současně svědčí o rostoucí ambici zaměstnavatelů vytvořit pro své zaměstnance co nejvhodnější pracovní podmínky. Kvalita prostředí totiž zásadně ovlivňuje nejen zdraví, ale i celkovou spokojenost pracovníků a tím i jejich produktivitu – vydýchaný vzduch či kolísající teploty mohou snížit výkonnost o 10 %, hluk pak vede k poklesu koncentrace až o 66 %. Vytvoření příjemných podmínek pro práci se proto stává důležitou konkurenční výhodou na trhu a firmy si toho jsou velmi dobře vědomy,“ uvádí Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy. 

Kritéria Zdravé kanceláře – od akustiky po wellbeing
Stejně jako v minulých ročnících se Rada u přihlášených kanceláří zaměřila na hodnocení šesti základních kritérií – akustiku, kvalitu vzduchu, ergonomii, světelné a tepelné podmínky a v neposlední řadě i tzv. wellbeing zahrnující aspekty kvalitního a spokojeného života, mezi něž patří např. množství zeleně uvnitř i vně budovy či dostupnost služeb. Ve vztahu k nim odborná porota posuzovala nejen technická kritéria, ale na základě odevzdaných dotazníků zároveň i subjektivní vnímání prostoru samotnými uživateli. Ze čtveřice finalistů, kteří se probojovali do závěrečného kola, se absolutním vítězem v této kategorii stala společnost SCS Software. „Kanceláře firmy SCS Software nás oslovily zejména perfektně řešenou prostorovou akustikou prostřednictvím stropních panelů, stěnových absorbérů a paravánů a současně velmi dobrou neprůzvučností jednotlivých místností. Tento aspekt se projevil i na spokojenosti zaměstnanců – 96 % z nich kvalitu akustiky ohodnotilo v dotaznících pozitivně. Ocenili jsme také vhodně nastavenou regulaci přiváděného vzduchu do zasedacích místností a nízkou koncentraci oxidu uhličitého (CO2), jež se podle provedených měření pohybovala pod normou stanoveným limitem 1 500 ppm,“ zdůvodňuje výběr vítěze porotce a předseda představenstva Rady Tomáš Andrejsek ze společnosti ELAN Interior. Vedle toho experti Rady kladně hodnotili i prostorové řešení kanceláří, ergonomii či světelné podmínky. „Množství denního světla je možné regulovat pomocí vnějšího a vnitřního stínění. Díky nastavitelným židlím, stolům i monitorům mohou dále zaměstnanci uzpůsobit své pracovní místo v závislosti na svých potřebách a současně mohou k práci využít i jiných místností a nemusí nutně pracovat u svého stolu,“ doplňuje k výhodám kanceláří firmy SCS Software Andrejsek.

Klid na práci i příjemné občanské zázemí
U zbývajících finalistů, kteří postoupili do závěrečného kola, vyzdvihla porota zvláště kvalitu vnitřního ovzduší a nízkou koncentraci CO2. U lídra v oblasti podnikových aplikací SAP Services ocenila dále akustické řešení na chodbách včetně počtu call boxů a dalších míst pro nerušenou práci či vhodné umístění vzduchotechniky nasměrované tak, aby proudící vzduch nefoukal zaměstnancům přímo za krk. Technologická firma Red Hat Czech naopak odborníky nadchla zejména celkovým pojetím prostoru s důrazem na přírodní motivy. Experti uvítali i variabilitu pracovního zázemí s možností individuálně nastavit vzdálenost monitoru, výšku stolu či polohu židle. Ve vztahu ke kritériu wellbeing dosáhl nejvyššího hodnocení vývojář mobilních aplikací Ackee, který zaujal urbanistickým začleněním budovy, občanskou vybaveností a množstvím zeleně v okolí. Ve všech kancelářích se porotci setkali s velmi nízkou vlhkostí vzduchu hluboko pod optimálním rozmezím mezi 50 – 60 %. Finalistům obecně proto doporučili do interiéru začlenit větší počet živých květin a rostlin, aby bylo prostředí z hlediska vlhkosti pro zaměstnance příjemnější. Zároveň je upozornili i na přílišné přetápění v zimním období, neboť naměřené teploty přesáhly mnohdy až o 2 °C doporučenou teplotu 22 °C. 

Komfort uživatelů budov na prvním místě
„Rok od roku se soutěž CBRE Zasedačka roku těší stále větší popularitě a významu. Zároveň je zajímavé sledovat sílící zastoupení IT firem v jednotlivých soutěžních kategoriích – jen v případě Zdravé kanceláře jsou všichni čtyři finalisté právě z této sféry. Vzhledem k vysoké konkurenci na trhu práce, obzvlášť v oblasti IT, a boji o schopné a kvalitní zaměstnance je tento trend zcela logický. Preference zdravých budov zohledňujících primárně komfort uživatelů a jejich fyzickou a psychickou pohodu je proto klíčovým faktorem, na který by zaměstnavatelé i z dalších oborů podnikání měli do budoucna klást zvýšený důraz,“ upozorňuje Simona Kalvoda. Vzhledem ke komplexnosti problematiky zdravého vnitřního prostředí, která se dotýká prakticky všech oblastí lidské činnosti, spustila Rada počátkem letošního roku i nový web www.zdravabudova.cz, určený nejen zaměstnavatelům, ale i široké veřejnosti, s množstvím zajímavých a užitečných informací.