V Jablonci nad Nisou přibývají podzemní kontejnery

Podzemní kontejnery jsou dnes běžnou součástí městských systémů sběru odpadu. V Jablonci nad Nisou jsou aktuálně tři stanoviště s podzemními kontejnery na tříděný odpad - v Arbesově ulici ve Mšeně, v Palackého ulici u letního kina a na tržnici u autobusového nádraží. Osvědčily se a letos přibydou další tři místa.   

„Odpadové hospodářství je výraznou součástí městského rozpočtu a jedna ze základních služeb občanům. Věnujeme se mu proto systematicky od základních úkonů sběru a následné likvidace odpadu přes systémová opatření až po plánování koncepce do budoucna,“ říká náměstek primátora Miloš Vele. Sběr odpadu do podzemních kontejnerů patří v evropských městech ke standardu a osvědčil se i v Jablonci.

Během května byly kontejnery instalovány v Soukenné ulici u veřejného WC. Fungovat začnou příští týden po dokončení všech prací. I přes komplikace s inženýrskými sítěmi se letos stále počítá s umístěním podzemních nádob na plasty, papír a bílé a barevné sklo také na náměstí dr. Farského vedle kostela. Osazení těchto dvou stanovišť podzemními kontejnery a jejich pořízení je hrazeno z dotačních peněz v rámci OPŽP, celkové náklady činí 2,76 milionu, podíl města je cca 400 tisíc korun. Součástí dotace je i pořízení kontejnerů na velkoobjemový svoz bioodpadu. 

Během prázdnin se budou, tentokrát už na náklady města, instalovat podzemní kontejnery na stanovišti sběru tříděného odpadu na křižovatce ulic Růžová a Jarní.