Testování školáků v angličtině

Městská část Praha 9 financuje základním školám dotaci na rodilého mluvčího v anglickém jazyce na prvním i druhém stupni. „Minulý týden radnice zajistila a také plně uhradila testování všech žáků sedmých ročníků v mezinárodní zkoušce City&Guilds IESOL nanečisto – tzv. „mock exams“ -  na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,“ informuje radní Mgr. Zuzana Kučerová.

Děti si ověřily svoje znalosti v poslechu, porozumění textu a písemném projevu. Celý test trval 120 minut a probíhal za podmínek stanovených pro zkoušky City&Guilds.

Každý žák seděl v lavici po jednom, po dobu testu byla zakázána komunikace mezi žáky a používání jakékoliv technické podpory.
 
Zkoušky se zúčastnila zástupkyně akreditovaného centra britských zkoušek s mezinárodní platností  City & Guilds.