Střední odborná škola stavební a zahradnická

Snahou naší školy je, aby spojení dvou základních, v názvu uvedených, zaměření školy – stavební a zahradnické – symbolizovalo spojení dvou nutných oblastí současného života. Stavební profese dokáží vybudovat či opravit krásné stavby i celé územní celky, zahradnické obory potom tyto prostory dokáží pro člověka zpříjemnit a oživit.

Snahou naší školy je, aby spojení dvou základních, v názvu uvedených, zaměření školy – stavební a zahradnické – symbolizovalo spojení dvou nutných oblastí současného života. Stavební profese dokáží vybudovat či opravit krásné stavby i celé územní celky, zahradnické obory potom tyto prostory dokáží pro člověka zpříjemnit a oživit. Proto vnímáme spojení stavebních a zahradnických oborů v jedné vzdělávací instituci jako naprosto logické a smysluplné.

V naší škole jsou vyučovány čtyřleté studijní obory - zakončené maturitní zkouškou, tříleté učební obory - s výučním listem, pro absolventy základních škol a také učební obory skupiny „E“ s výučním listem pro absolventy speciálních základních škol. Nabízíme také nástavbové studium, buď dvouleté denní nebo tříleté dálkové. Naším cílem je, aby naši absolventi byli dobře připraveni pro náročné profesní uplatnění. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří především kvalifikovaní a aprobovaní učitelé střední školy a učitelé odborného výcviku, zajišťuje kvalitní vzdělání a ve spolupráci s rodiči i důsledné výchovné působení na žáky.

Víme, že naši absolventi rozhodně nekončí na úřadech práce – mají velice dobré vzdělání a vybrali si některý z našich oborů, o jejichž absolventy je na trhu práce zájem. Pokud se právě Vy rozhodujete, kde dále pokračovat ve svém studiu, seznamte se s naší školou, vyberte si některý z našich oborů a přijďte se k nám podívat. Těšíme se na Vás!