Právě se nacházíte:

Společnost DataLife

Společnost DataLife je nezávislá makléřská společnost se sídlem v Brně, která vznikla v roce 2005 v důsledku připravované důchodové reformy v ČR.DataLife zprostředkovává pojistné smlouvy a finanční produkty mezi třetími osobami a vybranými finančními institucemi.

Společnost DataLife je nezávislá makléřská společnost se sídlem v Brně, která vznikla v roce 2005 v důsledku připravované důchodové reformy v ČR.

DataLife zprostředkovává pojistné smlouvy a finanční produkty mezi třetími osobami a vybranými finančními institucemi. Zprostředkovatelská a poradenská činnost se postupně rozšíří i na další produkty popř. partnery. K naznačenému účelu DataLife buduje a řídí síť strukturovaného přímého prodeje.

Našim cílem je nabídnout kvalitní sortiment finančních produktů, abychom maximálně vyhověli požadavkům klienta. Ve spolupráci s významnými obchodními partnery budujeme vlastní obchodní a servisní sít obchodních míst a kanceláří tak, aby pokryla celé území ČR.

Již dnes naše obchodní sít pokrývá téměř celé území ČR a naším cílem je další dynamická expanze a tím posilování našeho postavení na trhu. Společnost DataLife nabízí nejen kvalitní produkty a služby pro své klienty, ale zároveň vytváří nadstandardní programy pro své spolupracovníky.

DataLife je zapsán jako pojišťovací agent do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedené ČNB pod číslem 034757PA.