Speedmentoring je adrenalinová disciplína

Co to je „Speedmentoring, jak funguje?  

„Speedmentoring“ neboli 60 minut mezi 15 – 20 ženami u kulatého stolu v rámci dne Equal Pay Day vyžaduje intenzivní nasazení všech zúčastněných. Dané téma, které si zvolila mentorka /žena, která chce a má co předat z oblastí svých profesních nebo životních zkušeností/ je určeno k diskuzi, prověření i vyhodnocení. 

Co se dá stihnout probrat během jedné hodiny?
  
Vymezený čas nás přinutí k rychlému otevření tématu a promyšlenému vedení diskuze. Všechny zúčastněné dostanou prostor pro otázky i okamžité nápady, zároveň však klademe důraz na hledání toho nejdůležitějšího. Někdy se můžeme dopustit zkratky, ale za cenu předání informace, která podnítí další zájem o téma. Vždyť největší chybou by bylo podceňování lidí, jejich schopností a chuti se zlepšovat. 

Jak se připravujete na speedmentoring?
   
Pro mě je takové setkání vždy adrenalinovou disciplínou. I když vím, že si mě a mé téma Sebeprezentace /www.sebeprezentace-autentik.cz/ vybraly přítomné ženy dobrovolně, uvědomuji si, že očekávání je veliké. A právem! Vždyť v konkurenci dalších 59 mentorek je potřeba odvést odpovídající výkon. Je na mně, abych vytvořila mezi neznámými ženami hodinové spříznění, podnítila je k zamyšlení. Vždy nabízím cestu k řešení otázek, které u stolu vzniknou v ten okamžik. Na to se nelze připravit jinak, než umět se soustředit, naslouchat a pohotově reagovat.          

V čem vidíte přínos takového setkání? 
  
Přirozená zvídavost námi často pohne zásadním směrem, aniž nás to stojí obrovské úsilí. Následují činy, ke kterým bychom se přesvědčovali dlouho a hledali spíše důvody, proč to nejde, než abychom udělali krok jiným směrem. Voláme po inspiraci, hledáme „TY“ informace v hromadách popsaných papírů, na internetu, abychom věděli a chápali. Proč se tedy nepokusit, byť za cenu zjednodušení, proniknout na „neznámá území“ s vybranou průvodkyní?

Děkuji za rozhovor.