Sociální služby informují o své práci

Výroční desátý ročník Týdne sociálních služeb se koná v Jablonci nad Nisou od 8. do 14. října. V jeho průběhu otevírají svá sídla také registrované sociální služby působící v Jablonci. Připravené mají ukázky své činnosti, ale i kulturní program. 

V průběhu týdne 8.-12. října se v Jablonci zájemcům představí 11 registrovaných sociálních služeb. „Během dnů otevřených dveří se mohou lidé seznámit se způsobem poskytování konkrétní služby a odbourat tak možná tabu, neboť své dveře otevře například i Naděje, a to jak Azylový dům v ulici Za Plynárnou, tak poradenské centrum v Dlouhé,“ připomíná náměstek Zahradník. 

„Cílem Týdne sociálních služeb je jejich zviditelnění jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti, tj. každé společnosti, pro kterou je důležitý důstojný život a integrace všech skupin jejích obyvatel,“ říká prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi např. sociálním vyloučením. „Pro společnost a pro město jsou sociální služby velmi důležité. Pomáhají lidem žít běžným životem. I když mají nějaká omezení, s pomocí správné sociální služby mohou pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe, svou domácnost apod.,“ konstatuje náměstek primátora pro oblast sociální Miloš Zahradník. Sociální služby pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci svých klientů formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří dohromady mají přibližně 700 000 klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců. 

Týden sociálních služeb 2018 – otevřené dveře:

•    ADVAITA, z. ú., Centrum ambulantních služeb, Rumunská 14/6, Liberec; 12. 10. 2018, 10.30-16 h
•    ADVAITA, terapeutická komunita, Nová Ves 55; 12. 10. 2018, 14-17 h
•    DD Jablonecké Paseky, V. Nezvala 87/14, Jablonec n. N.; 10. 10. 2018, 10-17 h
•    DIAKONIE ČCE NZDM Kruháč, Lidická 9, Jablonec n. N.; 10. 10. 2018, 10-18 h
•    DIAKONIE ČCE NZDM Padák, Palackého 65, Jablonec n. N.; 11. 10. 2018, od 10-18 h
•    DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, U Balvanu 2, Jablonec n. N.; 8.-12. 10. 2018, 9-11 h, 13-15 h
•    FOKUS LIBEREC, Kavárna Floriánka, E. Floriánové 1736/8, Jablonec n. N.; 11. 10. 2018, 8-16 h
•    NADĚJE, Za Plynárnou 13, Jablonec n. N.; 10. 10. 2018, 12-18 h
•    NADĚJE, Dlouhá 25A, Jablonec n. N.; 10. 10. 2018, 12-18 h
•    RYTMUS LIBEREC, E. Floriánové 1736/8, Jablonec n. N.; 10. 10. 2018, 9-15 h
•    SeniA, Dlouhá 1376/25A, Jablonec n. N.; 10. 10. 2018, 8-16 h
•    SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) ČR, Dlouhá 25A, Jablonec n. N.; 10. 10. 2018, 9-15 h
•    TICHÝ SVĚT, Felberova 604, Liberec (budova České pojišťovny – 3. patro); 9. 10. 2018 10-16 h