Senioři z Prahy 9 se budou moci pobavit na Letních slavnostech

Kulturně-sociální projekt pro milovníky dobré zábavy. Patronkou letošního 2. ročníku se stala herečka Miriam Kantorková.

První ročník se uskutečnil loni a všichni zúčastnění se shodují, že letní slavnosti pro seniory se staly velmi milým zpestřením jejich nelehkého každodenního života. Své o tom dobře vědí ve Středisku sociálních služeb MČ Praha 9. „Proto jsme se rozhodli spolu s hlavním organizátorem Petrem Sovičem a s ostatními spolupořadateli pokračovat a připravili jsme pro ně opět cíleně orientovaný program ještě s řadou zajímavých novinek“, informuje ředitelka SSS MČ P 9 Mgr. Michaela Žáčková. „Přivítáme celou řadu známých osobností, které přijdou náš projekt podpořit a vystoupí za symbolický honorář“, dodala.

První den slavností proběhne v pátek 27. května v zahradě mezi Domovem seniorů a Domem s pečovatelskou službou v ul. Novovysočanská  505 od 13 do 17 hodin. Přítomní se již mohou těšit na oblíbené herečky Květu Fialovou a Naďu Konvalinkovou, zpěváky Lukáše Kumprichta a Ondřeje Rumla, na Žižkovanku Petra Soviče a Milana Černohouze. Zatančí i např. seniorky ze skupiny Meduňky, břišní tance uvidíme v podání seniorek z Klubu Prosek, aj.

Pokračování bude v sobotu 28. 5. od 12 do 18 hod. v zahradě u Klubu seniorů v ul. Harrachovská 422 na Proseku. Zahájení bude patřit Pražskému Šramlu a jeho staropražským melodiím, naváže klavíristka Laura Kaufmann se svou interpretací české klasiky. Zazní i barokní a renesanční hudba v podání komorního souboru Bastifa, představí se herec Milan Dvořák s toulkami operetou a mnozí další, za všechny připomeňme ještě alespoň bubenickou show skupiny Neo Percussion, známou z televizních vystoupení.

Po oba dny nebude samozřejmě chybět ani nabídka sociálních služeb, měření tlaku, konzultace o zdravotním stavu, ukázky první pomoci, připravena je výstava obrazů, ochutnávka vín i prezentace výrobků seniorů. Vítáni jsou nejen oni, ale také jejich rodiny, děti, přátelé, prostě všichni, kteří chtějí své blízké doprovodit na smysluplnou akci a spolu s nimi strávit příjemná odpoledne.  

www.praha9.cz