Ředitelka festivalu Markéta Semerádová obdržela francouzský Řád umění a literatury

Francouzským Řádem umění a literatury (Ordre des Arts et des Lettres) v hodnosti Rytíř byly včera 19. března 2014 oceněny zásluhy PhDr. Markéty Semerádové, ředitelky a zakladatelky Letních slavností staré hudby, za šíření francouzské barokní hudby a kulturního dědictví Francie. A to jak na poli umělecké tvorby, tak v oblasti pedagogické. Řád, který Markéta Semerádová převzala z rukou velvyslance J. E. Jean-Pierra Asvazadouriana v Buquoyském paláci na Malé Straně v Praze, uděluje francouzské ministerstvo kultury za významné zásluhy na poli literatury a umění. 

„Toto významné ocenění je pro mne stejně tak poctou jako závazkem do budoucnosti a velmi si jej vážím,“ říká Markéta Semerádová a dodává: „Projekty by ale nebylo možné realizovat bez vytrvalé podpory Francouzského institutu v Praze, kterému tímto velmi děkuji.“
 
Na festivalu Letní slavnosti staré hudby, který letos oslaví 15. let od svého založení, se díky Markétě Semrádové českému publiku představily hvězdy jako Philippe Jaroussky, Claire Lefilliâtre, Jean-François Novelli, Arnaud Marzorati, Bruno Cocset, Damien Guillon a Bertrand Cuiller. A ve spolupráci s renomovaným Festivalem v Sablé byla uvedena celá řada jedinečných koncertních i divadelních projektů, například v podání La compagnie l’eventail, La fabrique à théâtre, Stradivaria či Le poême harmonique. Francouzští umělci nebudou chybět ani na letošním ročníku. 
 
Markéta Semerádová je rovněž ředitelkou kulturní a vzdělávací instituce Collegium Marianum – Týnská škola, která mimo jiné pořádá pravidelné koncerty a interpretační semináře v oblasti historické hudby, divadla a tance. Své mistrovské kurzy zde vedli přední francouzští odborníci, jako jsou Benjamin Lazar, Jérôme Corréas a Brigitte Lesne. V rámci koncertního cyklu Barokní podvečery byly uvedeny výjimečné projekty, jako například scénické představení opery A. Draghiho L’Avidita di Mida v režii Jean-Denise Monoryho či komponované představení Les fous divertissants aneb Veselý blázinec s francouzskými herci Bastienem Ossartem a Clotilde Daniault.