První elektronická aukce přinesla výtečnou úsporu

O 1. elektronické aukci pro veřejnou zakázku „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro ÚMČ Praha 9“, konané 18. 11., jsme Vás již informovali. Městská část Praha 9 se rozhodla sdružit poptávku za MŠ a ZŠ, zřizované devátou městskou částí, Úřad městské části, Polikliniku Prosek, Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum, a Středisko sociálních služeb.

Objem veřejné zakázky v původních cenách představoval téměř 4 miliony korun. Současně jsme uvedli, že  už v „prvním kole“ při otevírání obálek s nabídkami pro tuto podlimitní veřejnou zakázku se podařilo snížit cenu o více než půl miliónu Kč.

„V druhém kole hodnocení nabídek, tedy v elektronické aukci, jsme snížili ceny o dalších více než 300 tisíc korun. V celkovém objemu tak ušetříme přes 20%, tj. přes 800 tisíc korun. S výsledkem jsme rozhodně spokojeni. Tím spíše, že se mají ceny energií v příštím roce zvyšovat,“ informuje nyní tajemník úřadu Ing.Leoš Toman.

Pro efektivní řešení veřejné zakázky využila Praha 9 systém společnosti eCENTRE, a.s., která zajišťuje kompletní servis od analýzy odběrných míst, přes elektronizaci veřejné zakázky, využití e-Aukce pro dosažení nejlepších cen na trhu, až po součinnost při uzavírání smluv s novým dodavatelem.

„Ušetřili jsme necelý milion korun a výsledek veřejné zakázky nás velmi mile překvapil. Nutno však říct, že nejde pouze o úsporu samotnou. Díky systému, přes který jsme zakázku řešili, jsme postupovali nejen v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, ale i s protikorupční strategií vlády a veškerou platnou legislativou týkající se veřejných zakázek“, shrnuje zástupce starosty MČ P 9 Mgr. Tomáš Portlík. A dodává: „Veřejná zakázka byla řešena centralizovaně, elektronicky, využila institut elektronické aukce a výsledky budou zveřejněny.Určitě zvažujeme podobný postup i u dalších komodit“.

www.praha9.cz