Příměstský tábor plný sportu

Pod patronací zástupce starosty Mgr. Adama Vážanského pořádá v době letních prázdnin A.C. SPARTA PRAHA. Uzávěrka přihlášek je 18. června 2012!

Tento příměstský tábor ve sportovním areálu na Podvinném mlýnu je určen pro děti ve věku 6 - 13 let. Proběhne v týdenních cyklech: 1. turnus 9. - 13. července, 2. turnus 6. - 10 srpna. Děti se zde seznámí se základy sportovních odvětví, provozovaných v rámci Association clubu Sparta Praha. Jednotlivé tréninkové bloky povedou renomovaní kluboví trenéři příslušných sportovních odvětví.

V průběhu tábora proběhnou také besedy a ukázky činnosti s významnými sportovci A.C. Sparta Praha, policií a hasiči. Stravování bude zajištěno v místě konání formou svačina, teplý oběd, svačina, částečně bude zajištěn také pitný režim.

Cena jednoho turnusu na dítě je 2.000,- Kč a zahrnuje i pojištění. Bližší informace a přihlášky najdete na http:/www.atletikasparta.cz nebo na tel. čísle 777 297 163 u pana Remigiuse Machury.