Premiéra elektronické aukce

Uskuteční se v pátek 18. listopadu a vzejde z ní vítěz veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro ÚMČ Praha 9“. 

Konkrétně pro mateřské a základní školy, zřizované devátou městskou částí, pro budovy Úřadu MČ P 9, Polikliniku Prosek, Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum a Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9.

„Otevírání obálek s nabídkami pro podlimitní veřejnou zakázku proběhlo v pondělí 14. 11. Cenu se v „prvním kole“ podařilo snížit o více než půl miliónu Kč“, informoval tajemník úřadu Ing. Leoš Toman. „Druhé kolo“ - vlastní elektronická aukce - bude začínat v 10:00 hodin v místnosti zastupitelstva MČ P9, Sokolovská 324/14. Pokud máte zájem, přijďte sledovat její průběh. Předpokládaná doba aukce je 30 minut, během kterých mohou zájemci snižovat nabídkové ceny s ohledem na postup ostatních zájemců.