Praha má nový festival. Potrvá tři měsíce a návštěvníky provede krajinou (architektury)

Dvě místa, tři měsíce, šestice výstav, několik desítek přednášek, uměleckých akcí a performance a kontinuální doprovodný program. Taková je náplň nového festivalu pro Pražany i návštěvníky metropole. Festival Landscape se od 18. června do 9. září rozklene po krajině mezi Galerií Jaroslava Fragnera na Starém Městě a Nákladovým nádražím Žižkov. Představí nejpodnětnější realizace i návrhy z úzké oblasti architektury – krajinářské architektury a tvorby zaměřené na veřejný prostor.

Rozsáhlý mezioborový Festival Landscape Praha 2014 přiváží do Prahy okolo stovky projektů především z evropských zemí, pod nimiž jsou často podepsáni architekti zvučných jmen. Představí se však i studenti předních českých vysokých škol, které se věnují tématu krajinářské architektury. Centrem této části je jeden z potenciálně nejzajímavějších příkladů krajinné architektury – Nákladové nádraží Žižkov.
 
„Mnoho projektů je z oblasti rekultivace, rehabilitace opuštěných částí krajiny nebo průmyslových území, urbanizace zanedbaných městských veřejných prostor – vše pro nové, převážně rekreační funkce a sportovní vyžití, pro setkávání, kulturu a vzdělávání. Zde bych upozornil především na výstavu Krajina z druhé ruky – nová identita německé průmyslové krajiny a specifika tvorby zeleně v postindustriálních areálech,“ vysvětluje jeden z autorů celého konceptu Landscape festivalu, kurátor Dan Merta.
 
Výstavní část po tři měsíce doprovodí hudební vystoupení, krajinné a land-artové instalace nebo ukázky guerillových průniků do veřejného prostoru. Pod touto částí jsou podepsány významné osobnosti tuzemského uměleckého a krajinářského prostředí - například Kurt Gebauer, Lenka Klodová, Vladimír Sitta, Eva Wagnerová anebo sdružení velkoměstských zahradnic Kokoza či Nadace Proměny.
 
Část Festivalu Landscape odehrávající se především na Nákladovém nádraží Žižkov se týká rovněž České republiky. Zdejší, pro disciplínu krajinářské architektury emblematické, realizace budou soustředěny v Galerii Jaroslava Fragnera. Právě zde kurátoři Dan Merta a mladí tvůrci ze studia 4dim pod názvem CzechScape představí nejvýraznější kreace vypovídající o kvalitách současné české krajinářské architektury s jejími přesahy do dalších příbuzných disciplín v posledních dvaceti letech od soukromých zahrad až po intervence do veřejného prostoru.
 
„Téma je pojato jako komplexní obraz samotné krajiny, zahradních prostor i krajiny městské, jakožto společné architektury pod jednou oblohou. Výběr představuje díla vzniklá pod taktovkou současné plně aktivní generace architektů a umělců naší doby, ale zároveň v úvodu obsahuje také krátké srovnání s počiny předchozí praktikující generace, kterou jsou současní tvůrci různou měrou ovlivněni a na kterou přirozeně navazují,“ přibližují obsah Klára Stachová, Andrea Honejsková a Jakub Hepp z 4dim. Sáhli například po známějších realizacích ateliéru mca (Bastion v Praze), Josefa Pleskota (Jelení příkop) nebo Cigler Marani Architects v kancelářském komplexu na pražském Chodově.
 
V mnoha ohledech objevná však bude část zaměřená na historii oboru české krajinářské architektury, jejž v Česku utvářeli například Ladislav Žák, legenda oboru Ivar Otruba nebo Vladimír Sitta. Ostatně, všem jmenovaným, jejich spolupracovníkům i následovníkům je věnována i část rozsáhlé česko-anglické publikace CzechScape.
 
O aktuálnosti celého Festivalu Landscape svědčí mimo jiné jeho prolnutí například s červnovým festivalem reSITE, který se zaměřuje komplexně na města a život v nich. Podle Dana Merty stále podstatnější úlohu veřejného prostoru v urbanismu měst a obcí stvrzují i četné debaty a další akce za účasti nejen odborné veřejnosti. Stejně jako namátkou Cena Petra Parléře či založení Kanceláře veřejného prostoru při Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
 
„Jakoby se ale pro městský prostor zapomínalo, že zájem si zaslouží celá česká krajina od Aše k Jablunkovu. Že i ona trpí nekoncepčností a nezájmem vyšších míst. Tato krajina si sama bohužel už nepomůže, neboť již byla historicky industriálně znásilněna a je pouze na nás, jak jí umožníme dále přežít ve své kráse, či budeme stále více hyzdit její matérii,“ apeluje Dan Merta.
 
Snahou pořadatelů (Galerie Jaroslava Fragnera, MČ Praha 3 a Nákladové nádraží Žižkov) je oživit na letní měsíce lokalitu kulturní památky Nákladového nádraží Žižkov, místa, které se může zdát zapomenuto, ale které má obrovský potenciál pro budoucnost.