Praha 9 na 3. místě v kategorii Nejlepší elektronická služba

Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí ČR vstoupila letos do 13. ročníku. Zlatý erb byl opět organizován v krajských a navazujícím celostátním kole ve třech tradičních kategoriích.

Výsledky krajského kola hl. m. Prahy byly slavnostně vyhlášeny v rezidenci pražského primátora ve středu 23. března. A Praha 9 získala 3. místo v kategorii Nejlepší elektronická služba za „Unikátní mapu pro občany a podnikatele“. Připomeňme, že jde o interaktivní mapu s databází více než 1000 provozoven v naší lokalitě, umožňující zdarma všem zájemcům snadnou, rychlou a efektivní orientaci při hledání konkrétní provozovny či obchodu. Občané mohou vyhledávat podle mnoha kritérií a získat nejdůležitější potřebné údaje. Pro místní podnikatele a živnostníky zase představuje účelný nástroj reklamy a propagace, který mohou průběžně sami dotvářet.

Ocenění za Městskou část Praha 9 převzali Mgr. Tomáš Portlík, 1.zástupce starosty, a Ing. Martin Borovička, vedoucí oddělení IT. Ten při této příležitosti připomněl, že získaná cena má o to větší význam, protože problematice webových aplikací, včetně elektronických služeb, se v MČ nevěnuje jediný specializovaný odborník, ale podílejí se na ní společně další zaměstnanci  IT i ÚMČ.

Jako příjemné zadostiučinění ji vnímá také místostarosta T. Portlík: „ Na příkladu zmíněné konkrétní elektronické služby nám potvrzuje, že dosavadní práce v této oblasti má smysl a stojí zato věnovat ji pozornost. Mimochodem, v zájmu posílení žádoucích vazeb mezi zákazníky a podnikateli i zvýšení jejich konkurenceschopnosti připravujeme od letošního května soutěžní anketu „Nejlepší podnikatel a živnostník Prahy 9“. Současně nás  inspiruje k úvahám nejen o dalších užitečných elektronických službách, ale především o potřebném dotváření komplexní podoby a funkčnosti našich webových stránek“. 

www.praha9.cz