Pomáháme osobám bez přístřeší

Sociální pracovníci MČ Praha 9 se v těchto mrazivých dnech snaží nasměrovat osoby bez přístřeší do denních center a nocleháren. Většina ze zařízení pro tyto osoby právě v souvislosti se současnými mrazy navyšuje svou kapacitu míst a rozšiřuje otevírací hodiny.

Pokud ve vašem okolí víte o někom, kdo je osobou bez přístřeší a mohl by mít zájem o nabídku sociálních služeb, kontaktujte nás na tel čísle 283 091 457 nebo 283 091 444. Především ve večerních hodinách a o víkendech se také můžete obracet na Městskou policii na telefonním čísle 156. Pakliže se sami chcete aktivně zapojit do pomoci lidem bez domova, můžete, prosím, zanechat v místech častějšího výskytu těchto osob lísteček např. s následujícím textem:

NOCLEHÁRNY PRO MUŽE I ŽENY V MRAZIVÉM POČASÍ ZDARMA

Noclehárna Loď Hermes, nábřeží kpt. Jaroše, Praha 7 (v mrazech otevřeno i přes den)

Noclehárna - Stan na Rohanském ostrově (Karlín)

Naděje, U Bulhara 46, Praha 2 (poblíž Hl. nádraží) – funguje jako denní centrum (v mrazech otevřeno i přes noc)

Závěrem je nutno dodat, že mnoho lidí bez domova jakoukoli pomoc odmítá. Přesto je důležité, aby měl každý dostatek informací a sám se tak mohl rozhodnout, zda pomoc přijme či nikoliv.

www.praha9.cz