Počty ransomware útoků narůstají

Podle odhadů došlo v minulém roce k 304 milionům ransomware útoků, což představuje 60% nárůst oproti roku 2019, navíc tempo šíření ransomware nadále zrychluje. Ransomware - ve spojení se sociálním inženýrstvím - je momentálně mezi hackery nejoblíbenější technikou útoku, a to z několika důvodů. Velmi obtížná vystopovatelnost útočníka a případých platebních transakcí, technicky lehce proveditelný útok a možnost cílit na masy lidí s vysokou pravděpodobností úspěchu.

Opatření jako zálohování na různé typy cílových zařízení, využívání kvalitních a updatovaných ochranných programů, případně vypínání RDP, pokud není třeba, vidím jako nutné minimum pro koncové uživatele, nicméně klíčovou roli v organizacích hrají IT oddělení. Segregace podnikových sítí, zákaz spouštět neschválené programy, nebo izolace ransomwaru na napadnutém zařízení výrazně sníží rozšíření škodlivého kódu v rámci společnosti. Nelze spoléhat na to, že všichni uživatelé útok rozpoznají. Vždy se najde někdo, kdo útočníkům nechtěně otevře dveře.