Pedagogové se učili první pomoc

Městská část Praha 9 zahájila výuku první pomoci pedagogů svých mateřských škol. Odbor školství pro ně v závěru letošního roku zajistil kurz první pomoci, ve kterém si mohou zlepšit své znalosti v poskytování první pomoci nejen u dětí, dozvědět se, jak první pomoc předškolní děti učit a také poznat aktuální nové trendy v poskytování první pomoci.

Účastníci kurzu si vyzkoušeli masáž srdce či dýchání přímo na figuríně. Polohování do stabilizové polohy nebo rychlé vyšetření celého těla v rámci první pomoci prováděli přímo na sobě navzájem.

Kurzy první pomoci učitelé velice přivítali, už jen z toho důvodu, že ve školských zařízeních, kde se vyskytuje větší množství dětí předškolního věku, je poměrně časté riziko situací, kdy je potřeba zasáhnout a první pomoc poskytnout. Znalost nejdůležitějších pravidel poskytování první pomoci by ale měla všeobecně patřit k základním vědomostem každého člověka, a to včetně dětí. Proto bude devátá městská část v jejich organizování pokračovat i v příštím roce.