Parkování u Podvinného mlýna od dubna na kartu

Svízelnou situaci v parkování kolem Sparta Arény v Podvinném mlýně ve Vysočanech vyřešila Městská část Praha 9 vytvořením rezidenčních stání pro obyvatele, kteří zde žijí.

Od dubna bude parkování pro rezidenty (svislé dopravní značení s dodatkovou tabulkou "Pro držitele souhlasu Městské části Praha 9") vytvořeno v ulicích Podvinný mlýn, Kovanecká, Kovářská, Čihákova, U Školičky, Matějkova a na náměstí Na Balabence. Do těchto míst bude zakázán vjezd nákladním vozům a autobusům mimo zásobování, lékařských, opravárenských, údržbářských, komunálních a dalších služeb.
Neomezeně bude možné parkovat v Kovanecké ulici v úseku od ulice Podvinný mlýn po Kovářskou a v ulici Nad Kolčavkou.
Parkovací karty budou vydávány od 21. března u přepážky č. 3 ve vestibulu nové radnice.
Parkovací karta pro rok 2011 bude vydána pouze na základě těchto předložených dokladů:
Trvalý pobyt - OP + TP (vlastníkem vozidla může být kdokoliv z rodiny s trvalým pobytem v místě
Nájemce bytu - nájemní smlouva + vlastnictví vozidla, pokud s nájemcem bydlí druh, družka, přítel apod. nemá trvalý pobyt ani není v nájemní smlouvě a vlastní vozidlo, musí předložit potvrzení od správce domu (družstva, majitele...), že zde skutečně bydlí
Majitelé bytů, domů - výpis z katastru, OP + TP
Vlastnictví více vozidel - karta bude na každé vozidlo (musí být splněny podmínky pobytu a vlastnictví vozidel)
Služební vozidlo - doklad o funkčním požitku od firmy
Pokud je auto na leasing a vlastník nemá TP - přinést leasingovou smlouvu
Pokud je držitelem vozidla občan, který zde nebydlí a vozidlo půjčuje občanu zde bydlícímu k jeho potřebě, karta se nevydá.

Upozornění:
Karta musí být umístěna na vnitřní straně předního skla vozidla pro případnou kontrolu. Jestliže tak nebude učiněno, ponese veškeré důsledky majitel karty.

www.praha9.cz