Odstranění stavby ve Skloněné ulici

Objekty dnešních ubytoven – tzv. teskobaráků - ve Skloněné ulici byly postaveny koncem 60. let min. stol. pro dělníky na stavbě železničního uzlu Libeň-Horní nádraží. Měly charakter dočasné stavby a na jaře r. 2008 skončila stanovená doba jejich užívání. Přesto se nic nezměnilo a fungovaly dál. 

 

Stížnosti obyvatel, žijících v jejich okolí, byly stále častější. Neustal nepořádek, hluk, stoupala kriminalita. V původně nouzových stavbách, přebudovaných na ubytovny, přespávali dělníci ze Slovenska, Ukrajiny a z dalších zemí, často bez dokladů i bez povolení k práci.
 
Na základě petice občanů se jednání s vlastníky jednotlivých objektů ujal místostarosta MČ Praha 9 Mgr. Adam Vážanský. Korektní debata z jeho strany však nepřinesla žádoucí výsledek. Městská část, vlastnící pozemky, na nichž ubytovny stojí, se proto rozhodla pro razantnější řešení za pomoci právníka. Byla podána žaloba na konkrétní vlastníky a současně byl podán podnět stavebního úřadu, aby bylo zahájeno správní řízení na odstranění těchto dočasných staveb."Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl jednoznačně ve prospěch MČ, vlastníci se odvolali, ale Městský soud rozhodnutí obvodního soudu potvrdil“, přiblížil radní Tomáš Holeček. Stavební řízení je v různých fázích odvolávání vlastníků z nejrůznějších důvodů, skončena jsou dvě řízení s návrhem na exekuci.
 
Dne 14. 9. se proto na ubytovnu, vlastněnou firmou KROUS, s.r.o., dostavil exekutor, městská, obvodní i cizinecká policie a zástupce MČ P 9. Byl uskutečněn soupis soukromého a firemního majetku a jeho foto a videodokumentace. Všem přítomným bylo ústně, nepřítomným písemně, sděleno, že po uplynutí stanovené lhůty dojde k odstranění stavby.
 
A tak se ve středu 21. 9. dopoledne také stalo.