Odpad, který svítí a hřeje až ve 20 000 pražských domácností

Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) Malešice provozuje společnost Pražské služby, a.s. Ta je spolehlivým poskytovatelem služeb nejen v oblasti sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadu, ale i čištění, údržby komunikací a dopravního značení. Její strategie je postavena na dvou základních cílech: zákazník a ekologie.

Za účasti pražského primátora Bohuslava Svobody uvedlo 6. října ZEVO do ostrého provozu kogenerační jednotku, moderní ekologické zařízení, které z našeho odpadu vyrábí nejen tepelnou, ale i elektrickou energii, a to až pro dvacet tisíc domácností v metropoli. Roční zkušenost prokázala, že se tato investice do ekologie vyplácí. „Během prvních tří čtvrtletí letošního roku ZEVO přijalo, energeticky a zároveň ekologicky využilo již 225 000 tun, tedy více odpadu, než činilo roční množství v průběhu uplynulých 13ti let provozu“, uvedl generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.Je tedy zřejmé, že projektovaná roční kapacita asi 300 000 tun je disponibilní. Veškerý budoucí komunální odpad z našeho hl. města tak může být v Malešicích zpracován a využit.

„Přesvědčil jsem se“, navázal primátor Prahy B. Svoboda, „že ZEVO Malešice je moderní zařízení evropského formátu, které v sobě spojuje využití energetického potenciálu ukrytého v komunálním odpadu a ohleduplné chování k přírodě i lidem“. Ředitel ZEVO Aleš Bláha poté doplnil: „Emisní hodnoty malešického gigantu jsou nyní srovnatelné s emisemi, jichž dosahují obdobná zařízení u našich nejbližších sousedů, Německa a Rakouska. Udržení tohoto stavu je budoucím úkolem Pražských služeb“.

www.praha9.cz