Nový režim volného pobíhání psů v parku Přátelství

Od 1. září 2011 vstupují v parku Přátelství v platnost tři režimy pohybu psů podle lokalit.

První režim - úplný zákaz vstupu psů.
Tento režim platí v oblasti dětských hřišť (nad Pizzerií), a to jak v oploceném hřišti pro malé děti, tak v neoplocené části, kde se nacházejí herní prvky (lanová dráha, lanovka, točidla). Zde by se psi vůbec neměli vyskytovat.

Druhý režim - psi na vodítku.
Tento režim platí ve většině parku, a to jak na chodnících, tak na trávě. Psi nemají volně pobíhat, mají být v kontaktu s odpovědnou osobou.

Třetí režim - volné pobíhání psů.
Tento režim začíná platit v severní části parku, na ploše kolem psího hřiště (plocha je vymezena chodníkem vedoucím od stanice autobusu kolem vodotrysku, ulicí Jiřetínskou a plotem psího hřiště). V těchto místech se mohou psi volně pohybovat, samozřejmě za dozoru zodpovědné osoby.

V průběhu měsíce srpna se na chodnících ještě objeví piktogramy, které budou názorně ukazovat, jaký je kde režim.

Stále samozřejmě platí, že zodpovědnost za psa má jeho majitel (nebo jiná zodpovědná osoba) a ten je povinen po psovi sebrat jeho exkrement.

www.praha9.cz