Právě se nacházíte:

Nové Alzheimer centrum

Dne 19. 9. odpoledne slavnostním přestřižením pásky zprovoznil primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda spolu se starostou MČ Praha 9 Janem Jarolímem tzv. Alzheimer centrum v Hejnické ulici.

Při této příležitosti primátor naší metropole zdůraznil, že se podařilo zrealizovat velmi potřebný projekt vzhledem k neutěšeným prognózám dalšího vývoje tohoto krutého onemocnění. Současně ocenil kvalitu provedení i skutečnost, že část služeb nového objektu mohou využívat také senioři z okolí a klienti pečovatelské služby. Celý projekt označil jako velmi dobrý příklad pro ostatní MČ v péči o starší spoluobčany a vyslovil přání, aby stejně dobře vypadal i po několika letech užívání a plnil všechna očekávání.

Jejich naplnění poté přislíbil starosta MČ P9. Zmínil zkušenosti z provozování Domova seniorů, kde stejně jako tady má největší vliv lidský faktor, představující základní potenciál. Poděkoval rovněž za podporu Prahy, která přispěla na vybudování tohoto centra částkou 32 miliónů Kč.

V doprovodu ředitelky Střediska sociálních služeb Praha 9  Michaely Žáčkové si všichni přítomní, mezi kterými nechyběla poslankyně PSP ČR Lenka Kohoutová, senátor za Prahu 9 Tomáš Kladívko, představitelé deváté MČ a další hosté prohlédli účelově koncipovaný denní stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Jeho součástí je příjemná relaxační místnost, prostorná terasa sloužící pro odpočinek ve venkovním prostředí i terapeutická místnost pro výtvarné a rukodělné činnosti. Zastavili se také v nově vybudované jídelně a kuchyni, s níž souvisí i nově vzniklé kompletní koordinační  pracoviště centra pečovatelské služby v Praze 9. Potěšitelné je, že tady už v nejbližších měsících bude, podle slov M. Žáčkové, vytvořen denní stacionář pro seniory, týdenní stacionář pro seniory a v souvislosti s poptávkou případně ještě další služby pro seniory a veřejnost.

www.praha9.cz