Nejkrásnější předzahrádka roku 2012

Městská část Praha 9 vyhlašuje i letos soutěž: “O nekrásnější předzahrádku ve veřejné zeleni na území Městské části Praha 9“. Jak je z názvu patrno, jedná se o předzahrádky veřejně přístupné, vzniklé ve veřejné zeleni.

Městská část Praha 9 vyhlašuje i letos soutěž:
“O nekrásnější předzahrádku ve veřejné zeleni na území Městské části Praha 9“.

Jak je z názvu patrno, jedná se o předzahrádky veřejně přístupné, vzniklé ve veřejné zeleni. Pokud se o takovou staráte nebo o takové víte, pošlete nám její fotku v rozkvetlém stavu do konce října 2012 na email: marianovskav@praha9.cz nebo ji jinak doručte na Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 9.

Tři nejkrásnější předzahrádky vybereme a jejich tvůrce odměníme.
Fotky krásných předzahrádek uveřejníme v časopise Devítka nebo na webu.

www.praha9.cz