Na Proseku pokračují farmářské trhy

V úterý 3. dubna se na pěší zóně před Poliklinikou Prosek opět objevily stánky s pestrou a hlavně chutnou nabídkou farmářské produkce, včetně několika vhodných doplňkových produktů k jejímu zpestření.

„Na základě vyhodnocení zkušebního ročníku v minulém roce, včetně zohlednění ohlasů jejich návštěvníků, kterým jsou především určeny, se MČ Praha 9 rozhodla i nadále vyhovět zájmu spotřebitelů o čerstvé produkty a současně podpořit české pěstitele a chovatele“, informuje místostarosta Mgr. Adam Vážanský.

Připomeňme, že letošní farmářské trhy na Proseku zajišťuje nový spolupořadatel, který garantuje minimálně 15 prodejců pro každý trh a především sortiment odpovídajícího charakteru a kvality.Navštívit je tentokrát můžete vždy v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a sami přímo na místě posoudit, jak se podařilo jejich cílené vylepšení.

www.praha9.cz