Mobilní sběr nebezpečných odpadů v roce 2010.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů je určen POUZE pro obyvatele hl. m. Prahy, NE pro právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání!

TRASA A
Termín svozu:
úterý 16.3., 30.3., 18.5., 15.6., 29.6., 17.8., 14.9., 28.9. a 16.11.

Místo

Čas

1. křižovatka ul. K Šafránce - Na pokraji

1500 - 1520

2. křižovatka ul. Mimoňská - Verneřická   (za poštou)

1530 - 1550

3. křižovatka ul. Letňanská - Klíčovská

1600 - 1620

4. křižovatka ul. Špitálská - Prouzova

1640 - 1700

5. ul. Drahobejlova   (u metra  Českomoravská)

1710 - 1730

6. křižovatka ul. Vysočanské nám. - U nové školy

1750 - 1810

7. U Smetanky (u potravin Lidl)

1830 - 1850

TRASA B
Termín svozu:
středa 14.4., 28.7. a 20.10. 

Místo

Čas

1. křižovatka ul. Jahodnická - Smrková

1500 - 1520

2. křižovatka ul. Paříkova - Pešlova

1540 - 1600

3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn             

1610 - 1630

4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná

1640 - 1700

5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská

1710 - 1730

6. ul. Vysočanská 243

1740 - 1800

7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetinská

1810 - 1830

8. křižovatka ul. Zárybská - Ctěnická

1840 - 1900

 Druhy odebíraných odpadů:
- rozpouštědla
- kyseliny
- zásady
- fotochemikálie
- pesticidy
- zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
- olej a tuk (kromě jedlého)
- barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
- detergenty a odmašťovací přípravky
- nepoužitelná cytostatika a léky
- baterie a akumulátory