Mobilní sběr nebezpečných odpadů přerušen

Od 1. 4. 2012 byl dočasně přerušen mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu na území Hlavního města Prahy.

V současné době je vypsáno výběrové řízení na zajištění provozování mobilní sběru až do 31. 12. 2015.

V případě řádného ukončení tohoto výběrového řízení je předpokládaný termín opětovného zahájení mobilního sběru 1. 7. 2012.

V případě dalších dotazů kontaktujte odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, konkrétně Ing. Radima Poláka, tel.: 236 00 43 76.

www.praha9.cz