Mezinárodní koncern Lindab: čisté tržby v roce 2017 vzrostly na 826,6 mil. EUR

Švédský mezinárodní koncern Lindab International AB, který působí ve 32 zemích včetně České republiky, zveřejnil své ekonomické výsledky za uplynulý rok. Přední světový výrobce a prodejce vzduchotechniky a dalších stavebních komponent z tenkostěnné oceli, lehkých střešních krytin, fasádních a okapových systémů především díky úspěchům své největší divize Products & Solutions zaznamenal celkový nárůst čistých tržeb v meziročním srovnání o 5 % na zhruba 826,6 mil. EUR (8,242 mld. SEK).  

Provozní zisk před úroky a zdaněním (EBIT) dosáhl vloni zhruba 49,3 mil. EUR (492 mil. SEK). Na celkové vlně růstu jede také Lindab v České republice, který vloni investoval do automatizace výrobních procesů ve svém výrobním areálu v Praze-Ruzyni 1,47 mil. EUR (téměř 40 mil. Kč). Zatímco dřívější investice (přes 20 mil. Kč v roce 2015) byly realizovány za podpory švédské mateřské firmy, ty loňské již zajišťoval český Lindab s. r. o samostatně a využil při tom řady domácích subdodavatelů. V rámci automatizace a robotizace výroby má Lindab s. r. o. v plánu investovat např. do dalších tří robotických výrobních linek. Celkové investiční náklady českého Lindabu do projektu automatizace v období let 2015 – 2020 dosáhnou k 100 mil. Kč.

Fredrik von Oelreich, prezident a ředitel koncernu Lindab, k ekonomickým výsledkům uvedl: „Celkové čisté tržby koncernu vykazují růst již 17 čtvrtletí v řadě za sebou, a to především díky úspěchům divize Products & Solutions, která posílila svou pozici na několika klíčových trzích: především ve Švédsku, Velké Británii a Francii. Růst divize dosáhl v meziročním srovnání 9 %, její provozní zisk EBIT se zvýšil na 14,3 mil. EUR (143 mil. SEK). Výborné výsledky mají také naše divize Climate Solutions a Air Movement pro řešení vnitřního prostředí a vzduchotechniky v budovách. Hodně si od nich slibujeme i v letošním roce: naše kruhové potrubní systémy Lindab Safe a Lindab Safe Click jsou totiž první na světě, které získaly prestižní certifikaci Eurovent. Spadají do nejvyšší třídy těsnosti D, která v porovnání s třídou těsnosti A ušetří ročně 2 670 kWh na celkové spotřebě energie v kancelářské budově o 1 000 m2. Akvizicí největšího irského výrobce vzduchotechnického potrubí - společnosti A.C. Manufacturing, kterou jsme završili v prosinci loňského roku, naši pozici v oboru vzduchotechniky ještě dále posílíme. I když růst světových cen oceli, který se promítá do celého stavebního průmyslu, nadále ovlivňuje výsledky naší divize Building Systems, těší nás silná poptávka z Ruska a zlepšení celkového výsledku divize v posledním čtvrtletí loňského roku oproti stejnému období roku 2016.” 

Koncern Lindab je jedním z největších světových designérů, výrobců a prodejců kovových profilů pro stavební účely – ocelových plechů, lehkých střešních krytin, okapových systémů a dalších montážních prvků z tenkostěnné švédské oceli, jakož i potrubních a vzduchotechnických systémů. Tím je schopen poskytovat komplexní systémová řešení pro široké spektrum stavebních požadavků. Po celém světě zaměstnává 5100 lidí. 80 % jeho prodeje tvoří nebytová výstavba, zbytek činí bytová výstavba. V roce 2017 tvořil severský trh 46 %, střední a východní Evropa plus státy bývalého Sovětského svazu 18 %, západní Evropa 33 % a ostatní trhy 3 % celkového prodeje. V České republice působí Lindab s. r. o. od roku 1993 v oblasti Stavební komponenty a od roku 1996 také v oblasti Vzduchotechnika. V roce 2005 mateřská společnost Lindab AB koupila 100 % akcií Astron Buildings SA. Ta se v České republice stala třetí oblastí s názvem Building Systems. Všechny tři oblasti jsou nyní dceřinými společnostmi koncernu. V současné době Lindab v České republice zaměstnává na 800 lidí a pracovní příležitosti poskytuje nejen v Praze, ale také na jižní Moravě (výrobní závod Hustopeče u Brna a také pobočka v Brně). V hlavním městě má Lindab s. r. o. svou tuzemskou centrálu, sklady a výrobní závod, který otevřel v areálu v Praze-Ruzyni v roce 2003 při příležitosti 10. výročí působení na českém trhu.