Letní tábor 13 úkolů pro Asterixe

Co vás čeká: Dlouhá léta se římská vojska marně snaží dobýt jednu jedinou galskou vesnici. Aby Caesar dokázal svou moc, uzavře s Galy dohodu: pokud zvládnou splnit třináct úkolů, získají věčnou svobodu a stanou se vládci Říma.

A tak se spolu s Asterixem a Obelixem vydáme do boje s nejlepšími atlety, zaříkávači, zápasníky, Sirénami, dokonce i s jídlem, duchy, nestvůrami, úředníky, šelmami i gladiátory…

Budeme si hrát, soutěžit, bojovat, zpívat i malovat, toulat se po horách i si sami vařit vybrané galské lahůdky…

Život v přírodě, dobrodružství a kamarádství.

Místo: Strážné (Krkonoše)

Termín: 30. 07. – 13. 08. 2011

Věk: 7 – 12 let

Počet účastníků: 32

Cena: 3400 Kč

V ceně je zahrnuto: doprava, ubytování, strava 5× denně, pitný režim, program, pedagogický a zdravotnický dozor, materiál, odměny, pojištění.

www.praha9.cz