Právě se nacházíte:

KOLT

Klub Organizátorů Letních Táborů (KOLT) je občanské sdružení, tedy právnická osoba, založená dle zákona o sdružování občanů. KOLT vznikl na jaře roku 1994, protože jsme potřebovali právně legalizovat pořádání (tehdy ještě pouze letních) dětských táborů.

Klub Organizátorů Letních Táborů (KOLT) je občanské sdružení, tedy právnická osoba, založená dle zákona o sdružování občanů. KOLT vznikl na jaře roku 1994, protože jsme potřebovali právně legalizovat pořádání (tehdy ještě pouze letních) dětských táborů. Sdružení založil kolektiv, který v letech 1991-1993 zajišťoval tábory Českého statistického úřadu (ČSÚ) a od roku 1994 převzal tyto tábory do vlastní režie. V roce 1999 jsme se coby táborový klub T.K. KOLT stali členem České tábornické unie (ČTU).
Základem činnosti Sdružení jsou letní dětské tábory (LDT), tj. 2-3 týdenní pobyty pod stany v přírodě. Od roku 1997 organizujeme navíc i zimní tábory (ZDT) v termínu jarních prázdnin pražských dětí - týdenní pobyty na horách. Naše činnost se během času stále rozšiřuje, zatímco v roce 1994 jsme začínali s jediným turnusem letního tábora, dnes pořádáme tři turnusy LDT, dva turnusy ZDT a k tomu ještě navíc několik menších akcí (víkendové výpravy, Dětský den, Tajný Závod atp.).

HOSPODAŘENÍ
KOLT je samostatně hospodařící sdružení, jehož každoroční hospodaření je limitováno zejména penězi, vybranými od rodičů za účast jejich dětí na našich akcích. Nadto nám ale hodně pomáhá členství v ČTU, díky němuž máme možnost čerpání nezanedbatelných příspěvků státu na provoz našich táborů. Jinak jsme ovšem zcela soukromý subjekt, nejsme podnikový tábor, nejsme napojeni na žádnou firmu, která by nám trvale finančně přispívala či nás dotovala. Kromě vlastních peněz a příspěvků ČTU se ještě příležitostně účastníme grantových programů, vyhlašovaných např. Magistrátem HLMP na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Naše činnost je díky všem výše uvedeným zdrojům finančně soběstačná. Roční obrat Sdružení se pohybuje kolem 500 tisíc Kč.

MAJETEK
Od roku 1997, kdy došlo k přestěhování a přebudování letního tábora, je KOLT vlastníkem kompletního stanového tábora s kapacitou až 80 dětí plus personál. Veškeré zařízení a vybavení je účelně skladovatelné a tábor je proto - pro případ nutnosti přemístění na jiné tábořiště - plně mobilní. Tábor je nezávislý na elektřině a plynu a i když jsme si svépomocí zbudovali přípojku na místní vodovod, může bez potíží fungovat i bez ní. Na zimu se veškerý inventář uskladňuje do obřích transportních beden. K základnímu táborovému vybavení patří: 50 stanů typu "Ještěd" s předsíňkou (novinka roku 2003), cca 120 nafukovacích matrací, 40 stanů s kovovou konstrukcí včetně postelí a matrací, cca 20 stanů typu "kupole" na puťáky, cca 70 karimatek, velký vojenský stan typu "hangár" (kuchyně + jídelna + vedoucovská část), hygienický srub se sprchovacím zařízením a kotlem na ohřev teplé vody, 2 celodřevěné latríny, polní kuchyně s kuchyňským vybavením, táborová pec (novinka roku 2003), lavice a stoly do jídelny, velkokapacitní cisterna na pitnou vodu. Kromě toho KOLT disponuje základním sportovním vybavením, nezbytným nářadím, hadicemi, nástěnkami, stojanem na ešusy a mnoha dalšími drobnostmi.

PERSONÁL
Veškerý personál táborů - oddílové vedoucí a praktikanty, hospodáře, zdravotníky, kuchaře, zásobovače atd. - si zajišťujeme sami z řad kamarádů a známých; nezanedbatelná část dnešního personálu pochází z řad dětí, našich odchovanců. Všichni vykonáváme práci na táborech z nadšení a za symbolickou odměnu, na zimním táboře si dokonce hradíme část nákladů na ubytování a stravu. Většina personálů je z řad studentů; ti, kdo jsou zaměstnaní, si berou na dobu tábora buďto dovolenou, nebo neplacené volno. Kromě samotné práce na táborech jsou všichni členové táborové party aktivní i v průběhu roku - účastní se přípravy jednotlivých turnusů, chystají celotáborové hry, jezdí na brigády v místě konání tábora, povinně se účastní stavění a bourání tábora atd.

DĚTI
KOLT nepořádá podnikové tábory, takže i účast na našich táborech je otevřená v podstatě komukoli. Máme samozřejmě databázi pravidelných účastníků našich táborů, kterou rok od roku rozšiřujeme o nováčky. Na počátku naší činnosti jsme převzali děti, zvyklé jezdit na tábory ČSÚ a postupem doby se okruh "našich" dětí rozšířil až na současných více než 650 jmen. Z účastníků posledních táborů také vždy obsazujeme přednostně nové ročníky; kromě toho se ale samozřejmě snažíme o propagaci našich akcí. Kromě letáků a občasné skromné inzerce se od roku 2001 snažíme oslovit rodiče s dětmi na Dětském dnu, který pořádáme každoročně v květnu pro širokou veřejnost. Jednoznačně nejlepší formou "náboru" dětí je ale kvalita samotných táborů - pokud se dětem na táboře líbí, rády se po roce vracejí. A to se nám bohudík ve velké míře daří.

HISTORICKÉ MILNÍKY

 

1993
Po rozpadu federace zaniká Federální statistický úřad, na jehož tábory v Trpišovicích a ještě předtím v Rytířově navazujeme. Nástupní organizace FSÚ, tedy Český statistický úřad, resp. jeho Odborová organizace, ale dlouho s pořádáním tábora váhá, zjišťuje, že nemá potřebné kapacity a agónie vrcholí na jaře (tedy v době, kdy je již příprava tábora v plném proudu), kdy ČSÚ tábor definitivně vzdává. Díky vůli a nadšení dlouholeté vedoucí a organizátorky táborů FSÚ Hanky "Šafrdy" Šafránkové se ale podaří tábor zachovat a jeho pořadatelem je v tomto hektickém roce nikde neregistrovaný nesubjekt, "kolektiv" kolem Šafrdy a Lukáše Bezděka. Táborové vybavení je pronajato za symbolickou částkou od ČSÚ s příslibem budoucího darování.

1994
Protože vůle většiny táborové party je v pořádání vlastních, soukromých táborů pokračovat i bez identity ČSÚ, zakládá Lukáš Bezděk, Zdeňka Novotná a Věra Bezděková (tehdy ještě Ambrožová) občanské sdružení KOLT. I název sdružení Klub organizátorů letních táborů napovídá, že jsme tehdy uvažovali jen o letních táborech, resp. o jediném turnusu na tábořišti v Trpišovicích. Rokem 1994 se tedy datuje počátek historie akcí KOLTu, i když už tábor z roku 1993 považujeme za čistě "náš".

1995
Rozšíření letního tábora o II. běh. Pořádání druhého turnusu na tábořišti v Trpišovicích bylo nabídnuto Martinu Tázlerovi, který byl dříve letitým účastníkem táborů v Rytířově a poté ještě dva roky pořádal tábory v Habřině. "Saťa" přijal, sestavil vlastní partu a začal vést naše druhé běhy.

1996
Dva turnusy letního tábora v Trpišovicích, vyvrcholení rozporů mezi KOLTem a ČSÚ ohledně táborového majetku. Ke slibovanému bezúplatnému převodu majetku nikdy nedošlo. Krize ve vztazích s obyvateli Trpišovic.

1997
První zimní KOLTí tábor, dva turnusy o jarních prázdninách se uskutečnily v Jiřetíně pod Jedlovou - Lesném. Přelomový rok - stěhování LDT z Trpišovic do Čeřína na Šumavě. Definitivní odtržení KOLTu od ČSÚ, vybudování čistě našeho, kompletně vybaveného, tábora. Táborový inventář byl nově pojat jako na vodovodu, elektřině a plynu nezávislý a mobilní.

1998
Kromě dvou turnusů zimního a letního tábora přibývá podzimní víkendová výprava I. běhu.

1999
Dva turnusy zimního tábora v Jiřetíně. Perlička - díky systému střídání termínů jarních prázdnin vyšel tento rok ZDT na partu II. běhu o měsíc dříve, než na jarňáky odjeli prvoběžci. To bylo poprvé a zatím i jedinkrát, kdy dřívější, tedy I. běh, pořádala parta druhoběžců a naopak. Další velké rozšíření KOLTí "rodiny", přibíráme III. turnus letního tábora, který vede Honza "Pytlák" Petraš se svou partou. Stejně jako I. běh pořádají i oni na podzim svoji víkendovou výpravu.

2000
Přesun zimního tábora z Jiřetína do Nových Křečan u Rumburka. Bohužel se nepodařilo naplnit III. běh letního tábora, který proto musel být zrušen. Naproti tomu II. turnus dosáhl prozatím nepřekonaného historického maxima - 86 dětí! Na podzim neproběhla víkendová výprava, ale u příležitosti obávaného zasedání MMF / SB v Praze rovnou týdenní podzimní tábor, pořádaný partou I. běhu.

2001
Vybudování vlastní vodovodní přípojky na čeřínském tábořišti při památné víkendové brigádě v dubnu. Parta I. běhu uspořádala v květnu první Dětský den s KOLTem na Letenské pláni. Parta III. běhu uspořádala ve stejném termínu na zakázku pro Sazku u příležitosti Dětského dne víkendovou výpravu. Pro letní tábor v Čeříně se po roční pauze podařilo naplnit všechny 3 běhy a na podzim proběhla již tradiční výprava I. běhu.

2002
Nepodařilo se naplnit II. běh zimního tábora v Křečanech a ten byl proto zrušen. Dětský den byl přesunut do lesoparku Hostivař a na jeho pořádání se svorně podílely party I. a III. turnusu. V Čeříně proběhly 3 turnusy, přičemž I. běh LDT byl na poslední chvíli doplněn o 20 dětí ze sdružení SRUB, kde nezvládli nápor zájemců o svůj tábor s Harry Potterem. II. běh tak měl poprvé od roku 97 méně dětí než prvoběžci. POVODNĚ!!! Nejprve koncem II. běhu "nanečisto" a v průběhu III. běhu s plnou silou vtrhla na tábořiště do Čeřína velká voda. Tábor byl těžce poškozen, neopravitelně zničeno bylo mnoho Ještědů, několik kováčů, mnoho matrací atd. Rozbouřený potok zcela změnil koryto, strhl všechny lávky a velký kus břehu u kuchyně i u hygieňáku. Na tábořišti zůstalo neuvěřitelné množství nánosů a naplavenin. Tábor byl evakuován a děti strávily 3 dny v sokolovně v Rožmitále. Během té doby se podařilo partě II. běhu postavit v borovém háji na kopci nad původním tábořištěm krásný provizorní tábor, v němž pak doběhl třetí turnus. Aby nebylo živlů málo, druhý den po odjezdu účastníků III. běhu se čeřínským údolím prohnala větrná smršť... Na podzim proběhla 4. podzimní výprava I. běhu.

2003
Přesun ZDT, tentokráte již opravdu do hor, do Albrechtic na úpatí Tanvaldského Špičáku. Zimní tábor měl ale jen jeden turnus - Praha měla spojený termín jarních prázdnin. V Hostivaři proběhl již 3. Dětský den s KOLTem, opět společné dílo I. a III. běhu. Hned o nadcházejícím víkendu proběhla jarní výprava III. běhu. V průběhu jara jsme na několika brigádách dávali po loňských povodních do pořádku tábořiště v Čeříně. O víkendu před táborem jsme postavili novinku - táborovou pec. 3 běhy LDT v Čeříně - III. turnus dosáhl díky účasti asi 20ti dětí z DD Krnsko svého historického maxima - 49 dětí. Velká změna - opustili jsme letité "kováče" a komplet celý tábor přešel na stany typu "Ještěd" s předsíňkou (50 nových stanů). Podzim byl bohužel poznamenán nezájmem ze strany rodičů - nepodařilo se naplnit ani tradiční provoběhovou podzimní výpravu, ani zbrusu novou akci pro děti i jejich rodiče - motoristický KOLTí Tajný Závod. Pro malý zájem musela být proto výprava zrušena a Tajňák přesunut na jaro 2004.


2004
Opět přesun ZDT, tentokráte do Krkonoš, do Velké Úpy na stráně Portášek. Chata VKUS znamená historicky první zimní tábor, kde si sami vaříme! Zimní tábor měl opět dva turnusy a ten druhý poprvé vedla Šipka, tedy nikdo z trojice Lukmen - Saťa - Pytlák. Na jaře zrušen deset let starý bankovní účet u Spořitelny, přešli jsme k E-Bance. V Hostivaři proběhl v květnu 4. Dětský den s KOLTem. Před LDT jsme na tábořišti pod Čeřínem postavili druhou trvalou stavbu - kuchyňský srub. V něm je natrvalo zabudovaná polňačka i s pecí. Následovaly klasické 3 běhy LDT. Podzimní TAZ alias TAJŇÁK byl bohužel již podruhé pro nezájem ze strany rodičů zrušen a prozatím na jeho pořádání rezignujeme, chceme zkusit něco jiného, ZÁVOD PRAHOU. V říjnu proběhla víkendová podzimní výprava III. běhu.


2005
ZDT podruhé za sebou v ideálních podmínkách ve Velké Úpě na chatě VKUS. Díky posunu termínů jarních prázdnin v Praze došlo opět k raritě - II. tunrus (Šipka a spol.) jel jako první a I. turnus (Lukmen s partou) až jako druhý, více než měsíc poté! V tradičním termínu a na tradičním místě se konal již 5. Dětský den, společné dílo I. a III. běhu. Na jarní brigádě jsme dokončili "narovnání" potoka na tábořišti pod Čeřínem, který nám stále víc a víc ukusuje prostor před kuchyní. Snad se to zastaví!
O prázdninách proběhly v Čeříně 3 běhy tradičního letního tábora. 2. běh zvýšil na 87 svoje historické maximum v počtu dětí na táboře! Nabrigádách před táborem jsme vyrobili zbrusu nové lavice do táborové jídelny a také lavice se stoly na břehy potoka.
ZÁVOD PRAHOU, plánovaného nástupce Tajného závodu, potkal bohužel stejný osud – pro nezájem ze strany rodičů byl zrušen. Poslední říjnový víkend proběhla další podzimní víkendová výprava dětí a vedoucích 3. běhu. Na podzim jsme nechali všechny naše čeřínské stany (55 stanů typu „Ještěd“ s předsíňkou) odvézt na vyčištění, impregnaci a drobné vyspravení k profesionálům do Technolenu v Lomnici.


2006
Historická a trvalá změna v pořádání ZDT – Lukmen s partou 1. běhu přebírá tábor v termínu jarních prázdnin Prahy 6-10, Pytlák se svojí partou (směsice lidí z part 3. a 1. běhu) bude pořádat tábory pro Prahu 1-5. Dva turnusy ZDT na již tradičním místě ve Velké Úpě v ideálních zimních podmínkách (první dva únorové týdny).
V létě proběhly tradiční 3 turnusy stanového tábora a jimi jsme završili nádherné jubileum - byl to náš 10. rok pod Čeřínem!! Ještě před táborem jsme koupili nových 10 "Ještědů" s předsíňkou, tentokráte z Technolenu. Pytlák se v tomto roce poprvé natrvalo oddělil od prvního běhu, s nímž doposud jezdil, a dál se bude věnovat už jen "svému" III. běhu. Na oba běhy už prostě nenašel čas. I tak mu ale patří obrovské uznání, vždyť se v Čeříně doposud aktivně zúčastnil stěží uvěřitelných 15ti táborů!! Navíc letos "prvoběžcům" vydatně pomáhal coby externista s celotáborovkou.