Každý třetí kyberútok je úspěšný a naruší bezpečnost firmy, uvádí průzkum společnosti Accenture

Přehnaná důvěra ve vlastní schopnosti může vystavovat společnosti vyššímu riziku útoků. Třetina kyberútoků je úspěšná, většina společností přesto nadále věří, že se dokáže chránit.  

Nový bezpečnostní průzkum společnosti Accenture ukazuje, že v posledním roce vedl přibližně jeden ze tří kyberútoků ke skutečnému narušení bezpečnosti, což v průměru odpovídá dvěma až třem úspěšným útokům na jednu společnost měsíčně. Přesto většina oslovených firemních šéfů bezpečnosti (75 %) věří, že dokáží svou společnost před kyberútoky ochránit. 

Ve zprávě „Budování důvěry: začarovaný kruh kybernetické bezpečnosti,"  společnost Accenture zpovídala 2000 respondentů pracujících v bezpečnostních odděleních společností s ročním výnosem nad 1 miliardu dolarů z 15 zemí světa. Průzkum se zaměřil na jejich pohled na kybernetická rizika, účinnost současných snah o zabezpečení a adekvátnost investic. Obsahuje také údaje o době potřebné k odhalení průniků: více než polovina oslovených odborníků na bezpečnost (51 %) přiznává, že trvá měsíce, než se sofistikovaná narušení podaří odhalit, a bezpečnosti týmy vůbec neodhalí celou třetinu úspěšných narušení bezpečnosti.

„Kyberútoky jsou dnes všudypřítomnou realitou ve všech odvětvích. Náš průzkum ukazuje, že detekce kyberkriminality vyžaduje více než jen bohatou praxi a dobrý odhad na základě minulých zkušeností. Musíme k ochraně bezpečnosti zaujmout úplně nový postoj, počínaje identifikací a stanovením priorit klíčových aktiv společnosti napříč celým hodnotovým řetězcem,“ vysvětluje Kevin Richards, výkonný ředitel Accenture Security pro Severní Ameriku. „Je také zřejmé, že potřeba společností přijmout celostní přístup k digitální bezpečnosti, který bude integrovat kybernetickou obranu hluboko do společnosti, ještě nikdy nebyla naléhavější.“

Opatření přijatá v minulosti nefungují 

Staré věci je potřeba nahradit novými – ovšem teorie je výrazně odlišná od praxe, když dojde na přijetí nových technologií nebo obranných mechanismů.

•    Přestože respondenti průzkumu uváděli, že interní narušení má nejničivější dopady, 58 % dává při řešení interních hrozeb přednost kontrolám vymezeného rozsahu před komplexním řešením.

•    Průzkum dále ukazuje, že většina společností nedisponuje účinnou technologií pro monitorování kyberútoků a zaměřuje se na rizika a výstupy, které jsou oproti stávajícím hrozbám pozadu.

•    Pouze o něco více než jedna třetina (37 %) všech respondentů uvedlo, že věří tomu, že jsou schopní detekovat narušení a ještě o něco méně (36 %) uvedlo to samé o minimalizaci škod.

Utrácejte za bezpečnost s rozumem 

Nedávné masové kyberútoky vedly k výraznému nárůstu povědomí, a také nákladů vynakládaných na bezpečnost. Přesto nálada mezi respondenty naznačuje, že společnosti budou i nadále pokračovat v protiopatřeních místo investování do nových a odlišných bezpečnostních opartření pro omezení rizik.

•    Pokud by dostali mimořádné prostředky, 44-54 % respondentů by okamžitě zdvojnásobilo náklady na priority v oblasti kyberbezpečnosti – i přesto, že původní investice výrazně neomezily běžné současné průniky

•    Priority v této oblasti zahrnují ochranu reputace společnosti (54 %), zabezpečení firemních informací (47 %) a ochranu zákaznických dat (44 %).

•    Daleko méně společností by investovalo dodatečné finance do činností, které by přímo ovlivnily jejich ekonomický výsledek, jako je snižování finančních ztrát (28 %) nebo investice do školení v kybernetické bezpečnosti (17 %).

Klíčové postřehy z jednotlivých zemí

•    Zjištění narušení trvá déle ve Spojených Státech a Velké Británii, protože více než čtvrtině firem trvá rok a více, než úspěšný útok vůbec odhalí. (30 % ve Spojených státech, 26 % ve Velké Británii).

•    Firmy ve Francii, Austrálii a Spojených státech mají nejmenší důvěru ve své schopnosti monitorovat narušení v porovnání s globálním průměrem.

•    Německé (52 %) a britské (50 %) firmy mají největší důvěru ve svou schopnost monitorovat narušení v porovnání s globálním průměrem (38 %).

•    Společnosti ve Francii utratí nejvíce prostředků (9,4 %) ze svého celkového IT rozpočtu na kyberbezpečnost v porovnání s globálním průměrem, který je 8,2 %.

•    Firmy v Austrálii a Spojených státech utratí za kyberbezpečnost nejméně v poměru ke svému celkovému IT rozpočtu (8 % v USA, 7,6 % v Austrálii). 

Více informací o krocích, které mohou firmy učinit v boji s kybernetickými hrozbami, najdete na: www.accenture.com/cybersecurityreport.