Jak vybírat zdroj tepla pro energeticky úsporný dům?

Máte home office, pečujete o malé děti, nebo jste zrovna nemocní? Pak dokážete ocenit kvalitní vnitřní prostředí, ve kterém netrpíte zimou, horkem ani špatným vzduchem. Ideální zdroj tepla, který splňuje všechny požadavky na tepelný komfort a zároveň snižuje provozní náklady, je ale pro každou budovu jiný. S klesajícím množstvím energie, potřebným k zajištění příjemné pobytové teploty, totiž přestává být rozhodujícím parametrem při jeho výběru co nejvyšší výkon. Podle jakých kritérií byste se tedy měli řídit, pokud plánujete rekonstruovat nebo stavět energeticky úsporný dům a nejste si jistí, který zdroj energie pro účelné vytápění, chlazení, případně větrání bude nejefektivnější právě pro vás? To vám poradí společnost NIBE Energy Systems CZ, výhradní dodavatel švédských tepelných čerpadel NIBE a NIBE „S” do České republiky a na Slovensko.

Podle jakého klíče byste měli uvažovat při výběru zdroje vytápění?

Při výběru způsobu vytápění v nízkoenergetickém domě záleží na mnoha faktorech i osobních preferencích. Zásadní vliv na vaše rozhodování musí mít předpokládaná roční spotřeba tepla na vytápění, která je u energeticky úsporného domu nižší než 50 kWh/m2. Potřeba tepelného výkonu je po většinu zimy v řádu jednotek kilowatt, a zdroj tepla proto pracuje nejefektivněji při nízkém výkonu. Kvůli instalaci velkého zdroje by mohlo docházet k přehřívání interiéru, ale především by zbytečně rostly provozní náklady. Dále je nutné se předem rozmyslet, jak plánujete řešit ohřev vody a případné větrání či chlazení interiéru. Zda samostatně, nebo společně se systémem vytápění. A v neposlední řadě byste se měli zajímat o dobu návratnosti vložených finančních prostředků a ekologickou šetrnost zvoleného systému. „V každém případě je třeba začít o způsobu vytápění přemýšlet ještě před zahájením výstavby nebo celkové rekonstrukce domu, protože vaše výsledné rozhodnutí ovlivní i jeho architektonický koncept a celkovou orientaci. Je přece jen rozdíl mezi tím, když si pořídíte střešní solární kolektory, krb, u něhož musíte promyslet prostor pro skladování palivového dřeva, nebo tepelné čerpadlo s vnější a vnitřní jednotkou. A na co nikdy nezapomenout? U energeticky úsporného domu nehleďte na vysoký výkon, ale na schopnost zdroje tepla pracovat i při velmi nízkých výkonech a na možnost pružné regulace otopné soustavy. Systém se totiž musí umět rychle přizpůsobit nejen měnícím se klimatickým podmínkám, ale také samotnému provozu domácnosti,“ vysvětluje Jiří Sedláček, ředitel prodeje NIBE Energy Systems CZ.

Ventilační tepelné čerpadlo NIBE F730

Proč je efektivní instalovat si environmentálně šetrný systém s tepelným čerpadlem?

Na trhu je dnes široká škála možností. Od elektrického přímotopného vytápění přes kondenzační plynový kotel až po krb nebo kotel na pelety. Pokud ale potřebujete efektivní systém, sloužící nejen k vytápění, ale také k ohřevu vody a zdravému větrání, které by mělo být v dobře zatepleném energeticky úsporném domě samozřejmostí, pořiďte si ventilační tepelné čerpadlo (případně tepelné čerpadlo systému vzduch-voda) s plynulou regulací výkonu (například NIBE F730). Tato zařízení jsou určená k rekuperaci energie, kterou odebírají teplému vnitřnímu vzduchu a následně ji využívají jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev vody, případně předehřívání čerstvého přiváděného vzduch. Jejich hlavní výhodou jsou kompaktní rozměry: všechny potřebné technologie jsou zabudované v jediném zařízení na ploše 0,36 m2, a není tak nutné instalovat venkovní jednotku. Tepelná čerpadla systému vzduch-voda (například NIBE F2120) využívají pro vytápění, chlazení a ohřev vody teplo obsažené ve venkovním vzduchu.